หมวดหมู่: ข่าวสังคม

9868 X Innovator


นวัตกร X-Innovator ทั้ง 25 ทีม จากโครงการ ‘HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำร่วมทำกิจกรรม Mission X วางแผนการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 

          สสส. ร่วมกับ บริษัท ซีนเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น จำกัด (SYNHUB) ริเริ่มโครงการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จัดประกวดผลงานนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล ชุมชน ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป พัฒนานวัตกรรมสุขภาพเพื่อกลุ่มคนเปราะบาง โดยมีเป้าหมายสนับสนุนทุน 25 โครงการ โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันนี้ถึง สิงหาคม 2566 และได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ และ นวัตกร X-Innovator ที่มีคุณสมบัติและความพร้อมทั้ง 25 ทีมอย่างเป็นทางการไปแล้วนั้น

          ความคืบหน้าของโครงการได้จัดให้มี กิจกรรม Mission X : X Healthy & Think of Pain Point ทำความเข้าใจ Pain Point เรื่องสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง (เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ) เพื่อวางแผนในการสร้างนวัตกรรม HealthTech โดยมี ดร.วีรชาติ เฉิดชมจันทร์ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 6 และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นวิทยากร และในครั้งนี้ยังมีกิจกรรม “Ignite Innovation” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้ นวัตกร X – Innovators ทั้ง 25 ทีม, ที่ปรึกษาโครงการ และ X-Mentors ได้รู้จักกันและกัน ละลายพฤติกรรมหลอมรวมเป็นหนึ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน พร้อมช่วยกันวางแผนในการสร้างผลงานที่มีศักยภาพในอนาคต โดยมี ผศ.ดร.กรวิทย์ ไชยสุ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา คณะเกษตรนวัตและการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นวิทยากร Synhub Digi-Tech Community คลอง 1 คลองหลวง ปทุมธานี

 

A9868

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!