หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

9704 PEA SUPER


PEA ผนึก SUPER ร่วมพัฒนาเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ผลิต-จำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนผ่านโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า จัดหา-ซื้อขาย Carbon Credit สร้างมูลค่าเพิ่มรับ New S-Curve

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) พัฒนาและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า พร้อมทั้ง ศึกษาและพัฒนาการซื้อขาย I-RECs และ Carbon Credits ฟากซีอีโอจอมทรัพย์ โลจายะระบุเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ส่งเสริมการแก้ปัญหา Climate Change ช่วยเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก สอดคล้องกับแนวโน้มสร้างธุรกิจใหม่ในอนาคต (New S-Curve) เผยตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์อีก 20 – 30 เมกะวัตต์ หนุนสร้างรายได้เติบโตอย่างมั่นคง 

          นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและด้านการจัดหาและจำหน่าย Energy Attributed Certificates (EACs) หรือ Carbon Credits” ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กับ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER ) โดยจะดำเนินการศึกษาและพัฒนารูปแบบการดำเนินการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและขายพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงผ่านการขอใช้บริการโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า และพัฒนารูปแบบการซื้อขาย แลกเปลี่ยน Renewable Energy Certificates (RECs) หรือ Energy Attributed Certificates (EACs) รูปแบบอื่นๆ หรือ Carbon Credits รวมถึง รูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

          กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และ เป็นส่วนสำคัญในการการส่งเสริมการซื้อขายพลังงานสะอาดในประเทศไทย ทั้งนี้ นอกจากประโยชน์ด้านทางธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแล้วนั้น PEA ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น เช่น การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในแง่ของการส่งออก และเป็นการสร้างแรงดึงดูดให้กลุ่มทุนที่มีความต้องการใช้พลังงานสะอาดหันมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งนับได้ว่าความร่วมมือนี้เป็นกลไกเริ่มต้นที่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ

          ด้านนายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) กล่าวว่า บริษัทฯ และ PEA จะร่วมกันศึกษาและพัฒนารูปแบบดังกล่าว ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง พัฒนารูปแบบการซื้อขาย แลกเปลี่ยน Renewable Energy Certificates (RECs) หรือ Energy Attributed Certificates (EACs) รูปแบบอื่นๆ หรือ Carbon Credits ฯลฯ โดยมีกรอบเวลาในการดำเนินการ 2 ปี

          “การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การขยายงานรวมถึงการรับงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างพันธกิจสู่ความเป็นสังคม Carbon Neutrality ช่วยสร้างความยืดหยุ่นให้ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ในตลาดโลก สอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต (New S-Curve) โดย SUPER ตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์อีก 20 – 30 เมกะวัตต์นายจอมทรัพย์ กล่าว

 

A9704

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!