หมวดหมู่: พาณิชย์

1AA1ทะเบียนGI


พาณิชย์ ขึ้นทะเบียน GI 'ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย' ดัน 'โคราช' แชมป์มี GI มากสุดในประเทศ

     พาณิชย์”เผยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียน 'ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย' เป็นสินค้า GI รายการล่าสุดของจังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้เป็นจังหวัดที่มีสินค้า GI มากที่สุดในประเทศไทย รวม 10 รายการ ระบุช่วยสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดปีละกว่า 550 ล้านบาท

     นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นสินค้า GI รายการล่าสุด ทำให้ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีสินค้า GI มากที่สุดในประเทศไทย โดยจำนวน 10 สินค้า ประกอบด้วย กาแฟดงมะไฟ กาแฟวังน้ำเขียว ไวน์เขาใหญ่ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ มะขามเทศเพชรโนนไทย ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ผ้าไหมปักธงชัย เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน และผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย

      ทั้งนี้ สินค้า GI ทั้ง 10 รายการ สามารถสร้างเม็ดเงินเข้าสู่จังหวัดได้กว่า 550 ล้านบาทต่อปี ถือเป็นจังหวัดต้นแบบในการนำระบบ GI มายกระดับสินค้าท้องถิ่นจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน

      สำหรับ ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย มีอัตลักษณ์โดดเด่นคือ เป็นผ้าไหมทอมือชนิด 2 ตะกอ ทอลายประณีตสวยงาม เป็นลายตารางแบบดั้งเดิม ประกอบด้วยเส้นไหม 5 สีเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ สีแดง สีดำ สีเขียว สีส้ม และสีขาว ผลิตในพื้นที่อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมียอดการผลิตกว่า 8,000 ผืนต่อปี

      “ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ เป็นเพราะเกษตรกรและผู้ประกอบการ GI ในจังหวัดนครราชสีมา มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง ผนวกกับหน่วยงานในท้องถิ่นให้ความสำคัญกับส่งเสริมและคุ้มครองสินค้า GI โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใกล้ชิด ทั้งการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน การควบคุมการผลิตสินค้า GI ให้ได้มาตรฐาน การเพิ่มศักยภาพทางการค้าให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ ตลอดจนเฟ้นหาสินค้าใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบการคุ้มครอง GI ส่งผลให้ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีสินค้า GI มากที่สุดในประเทศไทย”นายสินิตย์กล่าว

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!