หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

9641 SENA Kessara


SENA ปิดการขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2565 มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท สำเร็จตามเป้า

          ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) เปิดเผยว่า หุ้นกู้ของบมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือ SENA ครั้งที่ 2/2565 เสนอขายระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน ที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี จนทำให้ SENA สามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย

          SENA ได้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป รวมทั้งหมด 2 ชุด มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี มูลค่า 470 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี มูลค่า 1,530 ล้านบาท หุ้นกู้มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “BBB” แนวโน้มลบโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ทั้งนี้ SENA จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้
ไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการต่อไปภายใต้กลยุทธ์ “SENA NEXT” มิติใหม่สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมตอกย้ำแนวคิด MADE FROM HER “คิดละเอียดกว่า ก็อยู่สบายกว่าในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

          “SENA ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ไว้วางใจและให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ของ SENA เสมอมา และขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บล.เอเซีย พลัส จำกัด และบล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัดผศ.ดร.เกษรากล่าว

 

A9641

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!