หมวดหมู่: พาณิชย์

1aไบโอพลาสติก


จุรินทร์ ดันส่งออก 'ไบโอพลาสติก' ทำจากมัน ตั้งเป้ารายได้ 1,000 ล้านภายในปี 67

      จุรินทร์ สั่งลุยขับเคลื่อน 'ไบโอพลาสติก'ที่ทำจากมันสำปะหลัง หนุนส่งออกเป็นสินค้าสำเร็จรูป ทั้งถุงพลาสติก หลอด จาน และสินค้าต่าง ๆ แทนส่งออกแบบเม็ด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตั้งเป้าทำรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 67 พร้อมแจ้งข่าวดี ฟิลิปปินส์เตรียมซื้อมันสำปะหลัง 3-4 ล้านตัน ส่วนม.ค.66 จะจัดประชุมสัมมนามันสำปะหลัดโลก ที่โคราช

      นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาสินค้าพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลัง และเป็นสักขีพยาน MOU ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศกับห้างค้าปลีก กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานด้านวิจัย ว่า การส่งเสริมสินค้าพลาสติกชีวภาพ หรือไบโอพลาสติก เป็นอีกนโยบายที่กระทรวงพาณิชย์ผลักดัน เพราะต้องช่วยกันปรับการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากแบบดั้งเดิม มาเป็นไบโอพลาสติกที่ทำจากมันสำปะหลัง เพราะจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการนำเงินเข้าประเทศ

       “ปัจจุบันเราเน้นการส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ และส่งออกไบโอพลาสติกเม็ด เพื่อไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อ คือ ผลิตภัณฑ์ขั้นต้นและขั้นกลาง ต่อไปนี้เราจะเน้นผลิตภัณฑ์ขั้นปลายมากขึ้น แทนที่จะส่งแบบเม็ด ก็จะส่งเป็นถุงพลาสติก หลอดดูด จาน สินค้าต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบจากไบโอพลาสติก ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม จึงได้มีการลงนาม MOU ระหว่าง 11 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันวิจัยและพัฒนารวมทั้งเกษตรกร ที่จะเข้ามาช่วยกันพัฒนาต่อไป”นายจุรินทร์กล่าว

      ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าไว้ว่าการส่งออกไบโอพลาสติกจากมันสำปะหลัง จะทำรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ในปี 2567 โดยอินเดียจะเป็นตลาดใหญ่ของไทยในอนาคต เพราะมีนโยบาย Plastic Ban จะไม่ใช้ถุงพลาสติกจากปิโตรเคมี ถุงไบโอพลาสติก จะเป็นตลาดใหญ่ เพราะอินเดียมีประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน ถือว่ามีตลาดใหญ่รออยู่ข้างหน้า ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้อยู่ต้นน้ำ มีรายได้ที่ดีขึ้นต่อไป

      นายจุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับการช่วยหาตลาด ได้มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเกษตรกรในช่วงที่ผ่านมา คือ ขยายตลาด โดยเฉพาะในต่างประเทศ ไม่ว่าจะในรูปมันเส้น แป้งมัน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศ รวมทั้งการขยายตลาดใหม่ ซึ่งสำเร็จในหลายตลาด ไม่ว่าจะเป็นตุรกี นิวซีแลนด์ อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย และฟิลิปปินส์ เพื่อทดแทนตลาดจีน ที่เป็นตลาดใหญ่ และมีข่าวดีล่าสุด ฟิลิปปินส์กำลังเดินทางมาเจรจารอบสุดท้ายซื้อมันสำปะหลังประมาณ 3-4 ล้านตัน จะมีส่วนช่วยยกระดับราคาในประเทศให้สูงขึ้น

     ส่วนเดือนม.ค.2566 จะไปประชุมที่นครราชสีมา เพราะเป็นเมืองหลวงของมันสำปะหลังของประเทศ มีกำหนดการจัดงานประชุมสัมมนามันสำปะหลัดโลก หรือ World Tapioca Conference 2023 ซึ่งจะเป็นอีกงานที่ส่งเสริมภาพลักษณ์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง โดยในปี 2565 ตั้งเป้าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทุกรูปแบบ มูลค่า 130,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6%

       ทางด้านสถานการณ์มันสำปะหลัง ราคาถือว่าดีขึ้นมาก ในอดีตกิโลกรัม (กก.) ละ 1 บาทกว่า วันนี้ 3 บาทกว่าแล้ว เกินรายได้ที่ประกันที่กิโลกรัมละ 2.50 บาทอยู่เป็นปี แต่ทั้งหมดนี้ ต้องยอมรับความจริงว่าผลผลิตในประเทศเมื่อเทียบกับความต้องการใช้ ยังไม่พอ โดยผลผลิตในประเทศปีละประมาณ 35 ล้านตัน แต่ความต้องการใช้ 42 ล้านตัน ยังขาด 6-7 ล้านตันในภาพรวม แต่ช่วงที่มันสำปะหลังออกเยอะ ราคาก็ตก การเตรียมการด้านการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ จะช่วยให้ราคามันสำหรับเกษตรกรในประเทศมีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน

     รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งว่า ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้าพลาสติกชีวภาพ (ไบโอพลาสติก) และสินค้าแปรรูปและนวัตกรรมจากมันสำปะหลังแบบครบวงจร ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร ทั้ง 11 หน่วยงาน ได้แก่ 1.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 2.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. 3.สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 4.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 5.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 6.สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 7.สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย 8.สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 9.บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด 10.บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และ 11.บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!