หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaa1Mอรมน ทรัพย์ทวีธรรม


อาเซียน-แคนาดา ถก FTA รอบแรก ตั้งเป้าสรุปผลเจรจาภายใน 2 ปี

กรมเจรจาฯ เผย อาเซียนและแคนาดาเจรจา FTA อาเซียน-แคนาดา หรือ ACAFTA (อา-คาฟ-ต้า) รอบแรกอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมมอบคณะทำงานกลุ่มย่อย 17 กลุ่ม เร่งเดินหน้าเจรจาให้สำเร็จโดยเร็ว ล่าสุดคืบหน้าแล้ว 11 ประเด็น ส่วนอีก 6 ประเด็น อยู่ระหว่างหารือ เตรียมเจรจารอบต่อไปเดือน พ.ย. นี้ ตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาภายใน 2 ปี

     นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่อาเซียนและแคนาดาได้ประกาศเปิดเจรจา FTA ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยอาเซียนและแคนาดาได้จัดประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA) ครั้งที่ 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม และ 1 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อหารือภาพรวมการเจรจา โครงสร้างการเจรจา และวางแผนการเจรจาในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะจัดประชุม 4 ครั้งต่อปี และตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาภายใน 2 ปี

      นางอรมน กล่าวว่า อาเซียนและแคนาดาได้ตั้งคณะทำงานเจรจากลุ่มย่อย 17 กลุ่มขึ้นตามประเด็นหารือ ได้แก่

(1) การค้าสินค้า

(2) กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

(3) การลงทุน

(4) พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า

(5) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

(6) อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า

(7) บริการโทรคมนาคม

(8) ความร่วมมือด้านเทคนิคและเศรษฐกิจ

(9) ทรัพย์สินทางปัญญา

(10) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(11) การแข่งขันทางการค้า

(12) การค้าบริการ

(13) บริการด้านการเงิน

(14) กฎหมายและสถาบัน

(15) การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ

(16) การเยียวยาทางการค้า

(17) วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย

      ซึ่งการเจรจาของคณะทำงานกลุ่มย่อยมีความคืบหน้าด้วยดี โดย 11 กลุ่มแรก มีการหารือไปก่อนแล้ว ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และเริ่มหารือโครงสร้างข้อบทที่จะเจรจา รวมถึงมีแผนจะหารือระหว่างรอบในรายละเอียดที่เข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้การเจรจามีความคืบหน้าโดยเร็ว สำหรับ 6 กลุ่มหลัง ยังอยู่ระหว่างหารือในช่วงเดือนกันยายนนี้ โดยจะรายงานผลความคืบหน้าต่อที่หัวหน้าคณะเจรจาต่อไป ซึ่งกำหนดการเจรจารอบต่อไปในเดือนพฤศจิกายน 2565

      ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค. – มิ.ย. 2565) การค้าระหว่างอาเซียนกับแคนาดา มีมูลค่า 14,616.56 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยอาเซียนส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 11,022.73 ล้านเหรียญสหรัฐ และอาเซียนนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 3,593.82 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องจักรกล สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ธัญพืช เครื่องจักรกล และเยื่อกระดาษและเศษกระดาษ

       สำหรับ การค้าระหว่างไทยกับแคนาดา มีมูลค่า 1,672.34 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 1,089.21 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 583.13 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง ข้าว และยางพารา และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!