หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1aGHB SME


ธอส. ร่วมมือ SME D Bank จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง’เทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสารที่ดีสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ’

      ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) จัดการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม SME D Bank โดยมีนางสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธอส.ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ‘เทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสารที่ดีสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ’

นอกจากนี้ ยังมี นายกิติพงษ์ หินกระจ่าง นักประเมินราคาหลักทรัพย์ ธอส.ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพของธนาคาร ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพข่าวสำหรับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

     โดยมีนายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การบรรยายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ดังกล่าว จัดขึ้น ณ ชั้น 40 อาคาร SME Bank Tower ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!