หมวดหมู่: พาณิชย์

9621 DEmark2022 GrandPrix


ฉลอง 15 ปี DEmark อย่างยิ่งใหญ่ พาณิชย์มอบรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 พร้อมเปิดตัวผู้ชนะรางวัล DEmark Grand Prix เชิดชูเกียรติ SMEs ไทย นำการออกแบบสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจสู่สากล

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 (Design Excellence Award 2022) หรือ รางวัล DEmark เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการและนักออกแบบไทยที่ประสบความสำเร็จด้านการออกแบบดีเด่น ในสาขาต่างๆ ในปีนี้ จำนวน 90 รายการ และเปิดตัวรางวัลพิเศษ DEmark Grand Prix ในวาระครบรอบ 15 ปีของรางวัล DEmark โดยมอบรางวัลให้กับผลงานที่โด่ดเด่นด้านการออกแบบ 11 รายการ ที่สามารถสะท้อนคุณค่าในหลากหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จของงานออกแบบไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ยกระดับสินค้าและบริการไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายผ่านเครื่องหมายรับรอง DEmark ใบเบิกทางสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 

9621 DEmark2022 01

 

          นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการ DEmark ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการค้า ตลอดจนให้ความสำคัญในเรื่องการออกแบบที่มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วยความพร้อมและความมั่นใจ กรมมีความยินดีที่ได้เห็นความก้าวหน้าและความสำเร็จของผู้ประกอบการ นักออกแบบ เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark 2022 และรางวัลพิเศษ DEmark Grand Prix ในปีนี้

          รางวัล DEmark 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Step forward to the future of impactful Design ดีไซน์ก้าวหน้า สู่สิ่งใหม่เฟ้นหาผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนคุณค่าของงานออกแบบที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และวิถีแห่งอนาคตด้วยพลังของนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของไทยได้ก้าวขึ้นอีกขั้น โดยในปีนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด กว่า 500 ผลงานทั่วประเทศ ครอบคลุม 7 ประเภทอุตสาหกรรมการออกแบบ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในเวทีโลก ได้แก่ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ และกลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน โดยมีผลงานที่ผ่านคุณสมบัติผู้สมัคร 405 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบในสาขาต่างๆ ในปีนี้ จำนวน 90 รายการ

 

9621 Stallions dots studio

รถมอเตอร์ไซค์ EV แบรนด์ Stallions ออกแบบโดย dots studio

 

9621 BAI FERN Chair

งานเก้าอี้นั่งพื้น BAI-FERN Chair แบรนด์โยธกา

 

          ในภาพรวมแนวโน้มของสินค้าและการออกแบบไทยมุ่งพัฒนาไปในด้านการออกแบบเพื่อความยั่งยืนที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Design for Sustainability) มีการนำเอา Soft Power ของประเทศ เช่น วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยมาสร้างจุดเด่นให้กับสินค้า รวมทั้งการนำ Smart Technology มาผสมผสานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานออกแบบไปอีกขั้น โดยผลงานการออกแบบไทยที่น่าสนใจที่คว้ารางวัล DEmark ในปีนี้ ได้แก่ รถมอเตอร์ไซค์ EV แบรนด์ Stallions ออกแบบโดย dots studio ผลงานเก้าอี้นั่งพื้น BAI-FERN Chair แบรนด์โยธกา ที่นำจุดเด่นเทคนิคสานสร้างคุณค่าให้เก้าอี้สำหรับนั่งพื้น ผลงานชุดสมุดและปากกาอัจฉริยะ (ZEQUENZ Smart Set) ที่สามารถส่งข้อความหรือภาพวาดจากสมุดสู่หน้าจอมือถือได้ด้วยเทคโนโลยี Ncode ผลงานการออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารข้าวใหม่ปลามัน โดย หจก.กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล ที่นำเทคนิคการผูกและมัดแบบเงื่อนชาวประมง ใช้แนวคิด BCG ผสานภูมิปัญญาการออกแบบช่วยเหลือชุมชนให้มีอาชีพ ผลงานโปสการ์ดพยัญชนะไทย โดยบริษัท อังกูร ออกแบบ สิ่งของ จำกัด การออกแบบพยัญชนะ 44 ตัว ในรูปแบบโปสการ์ดที่ส่งเสริมความเป็นไทยและส่งออกศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในรูปของงานดีไซน์ ผลงานบรรจุภัณฑ์นมแบรนด์แดรี่โฮม ที่มีรูปทรงคล้ายเหยือกที่ตั้งได้และสามารถรินนมได้หมดจนหยดสุดท้าย เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามผลงานของผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ ทั้ง 7 ประเภทรางวัล รวม 90 ผลงาน ผ่านเว็บไซต์ demarkaward.net 

 

9621 ZEQUENZ Smart Set

ผลงานชุดสมุดและปากกาอัจฉริยะ (ZEQUENZ Smart Set)

 

9621 โปสการ์ดพยัญชนะไทย อังกูรออกแบบสิ่งของ

ผลงานโปสการ์ดพยัญชนะไทย โดยบริษัท อังกูร ออกแบบ สิ่งของ จำกัด

 

          ในวาระครบรอบ 15 ปี ของรางวัล DEmark จึงได้เพิ่มรางวัลพิเศษ “DEmark Grand Prix” เป็นรางวัลเกียรติยศมอบให้ผู้ประกอบการ/นักออกแบบที่ได้รับรางวัล DEmark ที่ผ่านมาที่สามารถแสดงผลลัพธ์ การออกแบบที่โดดเด่นหลากมิติ ทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจ ความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยรางวัล “DEmark Grand Prix” มุ่งเน้นการสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพของงานออกแบบไทยสู่การยอมรับในระดับสากล และมีผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัล DEmark Grand Prix จำนวน 11 รายการ ได้แก่

 

9621 SRISANGDAO RICE

 

          1. บรรจุภัณฑ์ข้าว SRISANGDAO RICE (DEmark winner 2020)
              ออกแบบโดย : บริษัท พร้อม ดีไซน์ เอเชีย จำกัด/ เจ้าของผลิตภัณฑ์: บริษัท ศรีแสงดาว ไรซ์ จำกัด

 

9621 UP LAMP

 

          2. โคมไฟ UP LAMP (DEmark winner 2010)
              
ออกแบบโดย : นายนครินทร์ คําสีลา/ เจ้าของผลิตภัณฑ์: บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

 

9621 CHOUI FONG TEA CAFE

 

          3. ผลงานออกแบบ CHOUI FONG TEA CAFE’ (DEmark winner 2020)
              
ออกแบบโดย : บริษัท สถาปนิก ไอดิน จำกัด/ เจ้าของผลิตภัณฑ์: บริษัท ชาฉุยฟง จำกัด

 

9621 RE PLEATS PLASTIC PHAKHAOMA

 

          4. เสื้อผ้าคอลเลคชั่น RE-PLEATS-PLASTIC : PHA KHAO MA (DEmark winner 2021)
              
ออกแบบโดย : ดร.กฤษณ์ เย็นสุดใจ/ เจ้าของผลิตภัณฑ์: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

          5. เก้าอี้ S MOOD (DEmark winner 2011)
              
ออกแบบโดย : นายอภิรัฐ บุญเรืองถาวร/ เจ้าของผลิตภัณฑ์: บริษัท พลัสเซนส์ จำกัด

          6. ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (DEmark winner 2020)
              
ออกแบบโดย : บริษัท ดีพาร์ทเม้นท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด/ เจ้าของผลิตภัณฑ์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          7. โรงแรมศาลาบางปะอิน (DEmark winner 2021)
              
ออกแบบโดย : บริษัท ดีพาร์ทเม้นท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด/ เจ้าของผลิตภัณฑ์: บริษัท เดอะ ศาลา กรุ๊ป จำกัด

          8. ของเล่นสนามจินตนาการ BLIXPOP PLAYGROUND FOR ALL (DEmark winner 2018)
              
ออกแบบโดย : นางสาวณัชชา โรจน์วิโรจน์/ เจ้าของผลิตภัณฑ์: บริษัท บลิกซ์ พ็อพ จำกัด

          9. อาสาฟาร์มสเตย์ (DEmark winner 2020)
              
ออกแบบโดย : บริษัท ครีเอทีฟครูส์ จำกัด/ เจ้าของผลิตภัณฑ์: บริษัท รุ่งรักษ์จัน จำกัด

          10. ป้าแพร่ง (DEmark winner 2021)
              
ออกแบบโดย : บริษัท สถาปนิก ไอดิน จำกัด/ เจ้าของผลิตภัณฑ์ : ป้าแพร่ง อาร์ตโอสเทล

          11. กล่องอาหารเพื่อคนทุกวัย (DEmark winner 2018)

              ออกแบบโดย : นางสาวภาวิณี แว่วเสียงสังข์/ เจ้าของผลิตภัณฑ์ : บริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

 

9621 DEmark2022 02

 

          “สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ริเริ่มรางวัล DEmark ตั้งแต่ปี 2551 และจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 15 ปี นับว่าประสบความสำเร็จในการผลักดันผลงานออกแบบไทยออกสู่สายตาของผู้บริโภคในตลาดสากลมาได้อย่างต่อเนื่อง มีผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark จำนวนทั้งสิ้น 1,081 รายการจากผู้สมัครกว่า 6,358 รายการ และเมื่อเปรียบเทียบจากในช่วงปีแรก (ปี 2551 - 2555) มีผู้สมัครเฉลี่ยปีละ 171-338 รายการ มีผู้ได้รับรางวัล 18-77 รายการ และในช่วง 5 ที่ผ่านมา (ปี 2561 – 2565) มีผู้สนใจสมัครเฉลี่ยปีละ 480-500 รายการ และมีผู้ได้รับรางวัล 61-90 รายการ จะเห็นได้ว่านักออกแบบและผู้ส่งออกเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันรางวัล DEmark ได้พัฒนารางวัล โดยเพิ่มสาขารางวัลให้สอดคล้องตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมการออกแบบ ที่เปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ในปี 2556 ได้ริเริ่มสาขารางวัลกราฟิกดีไซน์ และในปี 2562 ได้เริ่มสาขารางวัล ผลงานออกแบบตกแต่งภายใน โดยสาขาที่มีผู้สมัครสูงสุดและมีผู้ได้รับรางวัลสูงสุด คือ กลุ่มผลงานออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ผู้ได้รับรางวัล 335 รายการ รองลงมาเป็นสาขาเฟอร์นิเจอร์ (Furniture) 192 รายการ และกลุ่มผลงานออกแบบอุตสาหกรรมและดิจิทัล Industrial 147 รายการ..ประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวเสริม

 

9621 DEmark2022 03

 

          รางวัล Design Excellence Award หรือ DEmark เป็นเวทีคัดเลือกผลงานออกแบบระดับประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบมืออาชีพส่งผลงานเข้าประกวด มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและผลงานการออกแบบใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด เพื่อยกระดับมาตรฐานการออกแบบจากประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยทุกปีจะมีการเฟ้นหาสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีเป็นผลงานที่โดดเด่นส่งต่อไปสู่รางวัล Good Design Award หรือ รางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จัดโดย Japan Institute of Design Promotion (JDP) ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด และตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ได้ดำเนินโครงการมา มีผลงาน DEmark ที่ได้รับรางวัล G-mark แล้วจำนวนทั้งสิ้น 503 รายการ โดยล่าสุดในปีนี้ มีผลงานการออกแบบไทยที่ได้รับรางวัล G-Mark 2022 จำนวน 18 รายการ นอกจากนี้ผลงานออกแบบโลโก้และอัตลักษณ์ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ออกแบบโดย TNOP DESIGN ยังไปคว้ารางวัล G Mark Best 100 จากประเทศญี่ปุ่นกรมฯ ได้ขยายความร่วมมือในระดับสากล โดยได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัลในต่างประเทศเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน DEmark จากผู้จัดรางวัล Golden Pin Design Award ไต้หวัน และรางวัล Hongkong Smart Design Awards ฮ่องกง เพื่อจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก

          สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น สามารถใช้โลโก้ DEmark เครื่องหมายรับรองจากภาครัฐที่ช่วยในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ สร้างการยอมรับแก่ผู้บริโภคในด้านคุณภาพและมาตรฐานการออกแบบสินค้าในระดับสากลได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการโฆษณาในสื่อชั้นนำระดับโลกต่างๆ รวมทั้งนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้ที่ได้รับรางวัล DEmark จะได้เข้ารอบ 2 ของการประกวดรางวัล G-Mark ประเทศญี่ปุ่นโดยทันที นอกจากนี้ยังได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์และโอกาสทางการค้าในเวทีสำคัญด้านการออกแบบระดับโลก เช่น งาน Milan Design Week อิตาลี Good Design Show ญี่ปุ่น เป็นต้น

          ติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook page: DEmark Thailand และทาง www.demarkaward.net สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรงพาณิชย์ โทร 061- 032 6594, 082-954 5965 หรือ 02-507 8278 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A9621

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!