หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

FITCH12 5


ฟิทช์ ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ ‘AA(tha)’

      ฟิทช์ เรทติ้งส์ - กรุงเทพฯ - 8 กันยายน 2565: ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3  (Basel III-compliant Tier 2 subordinated unsecured notes) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ‘AAA(tha)’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ ‘AA(tha)’

 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

       หุ้นกู้ด้อยสิทธิได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารอยู่ 2 อันดับ เพื่อสะท้อนความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity risk) ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติรองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการ (going-concern loss absorption) จึงไม่ได้มีการปรับลดอันดับเครดิตเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ (non-performance risk) วิธีการจัดอันดับเครดิตของตราสารหนี้ดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ในการจัดอันดับของฟิทช์

     เงื่อนไขและข้อกำหนดสิทธิในการที่ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรองรับผลขาดทุนในกรณีที่ธนาคารมีสถานะเป็นธนาคารที่ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ (non-viability trigger) ซึ่งกำหนดไว้ตามเกณฑ์ของประเทศไทยโดยหมายถึงกรณีที่ธนาคารได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินจากธนาคารกลางหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่มีอำนาจ

     อันดับเครดิตของ BAY พิจารณาจากคาดการณ์ของฟิทช์ว่าธนาคารแม่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งคือ MUFG Bank, Ltd. (A-/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) จะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินงานตามปรกติแก่ธนาคารในกรณีที่จำเป็น

       MUFG ถือหุ้นใน BAY สัดส่วน 76.9% และมีความเชื่อโยงในการบริหารงานและการดำเนินงานในระดับสูง BAY เป็นหนึ่งในธนาคารลูกในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของธนาคารแม่และได้ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าของ MUFG ในประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่น

     รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสามารถหาได้จากประกาศอันดับเครดิต "ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ 'BBB+' และอันดับเครดิตภายในประเทศที่ ‘AAA(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ" ประกาศวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

 

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

     ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

       การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารจะทำให้อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ของ BAY ถูกปรับลดอันดับ

      การลดลงของความสามารถหรือโอกาสในการให้ความช่วยเหลือแก่ BAY อาจทำให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY ได้รับการปรับลดอันดับ อย่างไรก็ตามการประเมิณอันดับเครดิตจะพิจารณาถึงอันดับเครดิตในเชิงเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นหรือบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศโดยฟิทช์ด้วย

     ตัวอย่างเช่น การปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ MUFG อาจส่งผลเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ BAY การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของ MUFG ลงมาต่ำกว่า 50% รวมถึงการลดระดับการให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและความเชื่อมโยงในการบริหารงาน อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ BAY

 

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):

       อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวซึ่งใช้เป็นอันดับเครดิตอ้างอิงสำหรับอันดับเครดิตตราสารหนี้ด้อยสิทธิของ BAY  อยู่ในระดับสูงสุดแล้ว อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิอาจถูกปรับเพิ่มอันดับได้หากความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ นั้นอยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าที่จะปรับลดอันดับลงเพียง 1 อันดับ จากอันดับเครดิตอ้างอิง จากระดับปัจจุบันที่ 2 อันดับ แต่อย่างไรก็ตาม ฟิทช์ไม่คาดการณ์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะสั้น

 

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น

     อันดับเครดิตสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น อันดับเครดิตสากล และอันดับเครดิตภายในประเทศของ BAY มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตสากลระยะยาวของ MUFG

 

ติดต่อ

Primary Analyst

National

พาสันติ์ สิงหะ, CFA

Senior Director

+662 108 0151

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารปาร์คเวนเชอร์ ชั้น 17

57 ถนน วิทยุ ลุมพินี

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

Primary Analyst

International

Tania Gold

Senior Director

+65 6796 7224

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fitch Ratings Singapore Pte Ltd.

One Raffles Quay #22-11, South Tower Singapore 048583

 

Secondary Analyst

จินดารัตน์ สิริสิทธิโชติ

Associate Director

+662 108 0153

 

Committee Chairperson

Jonathan Cornish

Managing Director

+852 2263 9901

 

วันที่มีการประชุมพิจารณาอันดับเครดิต: 26 กรกฎาคม 2565

 

ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!