หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

1ADAD


DAD คาดสิ้นปี 2565 มีกำไรสุทธิ 312 ล้านบาท พร้อมผุด 2 โครงการใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 59,000 ล้านบาท

     บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คาดสิ้นปีมีรายได้รวม 2,530 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 312 ล้านบาท อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมผุด 2 โครงการใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 59,000 ล้านบาท หากคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ

      ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของ DAD ครึ่งปีแรกปี 2565 มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,255 ล้านบาท คาดทั้งปีมีรายได้แตะ 2,530 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 312 ล้านบาท โดย DAD ได้จัดสรรงบประมาณปี 2565 สำหรับโครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี กรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 3,468 ล้านบาท สำหรับงานก่อสร้างและบริการต่าง ๆ โดยจะมีการจัดจ้างเพิ่มเติมในส่วนงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคงานภูมิทัศน์ งานจัดหาและปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม งานตกแต่งภายในอาคาร งานจัดหาและติดตั้งระบบ Facilities Management System งานครุภัณฑ์ลอยตัว และงานจัดหาระบบรถขนส่งสาธารณะ

       โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี มีภาพรวมความก้าวหน้าในการก่อสร้างโครงการไปแล้วกว่า 25.49% โดยแบ่งเป็น งานก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ 19.36% งานก่อสร้างอาคารด้านทิศใต้ 14.04% และงานก่อสร้างอาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot) 33.79% ซึ่งการก่อสร้างทุกสัญญาเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ โดยคาดว่าหน่วยงานต่าง ๆ จะเริ่มทยอยย้ายเข้าพื้นที่ได้ในช่วงต้นปี 2567

      นอกจากนี้ DAD ได้มีการเตรียมความพร้อมในก่อสร้างโครงการใหม่ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสนามกีฬาของกรมพลศึกษา บนที่ราชพัสดุ ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มูลค่าโครงการ 11,000 ล้านบาท และ 2. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์และอาคารบริการ กระทรวงสาธารณสุข 2,874 แห่ง มูลค่าโครงการ 48,000 ล้านบาท ปัจจุบันทั้ง 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติหลักการดำเนินโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เมื่อ 2 โครงการ ผ่านการอนุมัติหลักการดำเนินโครงการฯ DAD ก็พร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างได้ทันที

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!