หมวดหมู่: การตลาด

9346 SCG


เอสซีจี ผนึก ไอทีวัน และเอคเซนเชอร์ พลิกโฉมดิจิทัล สู่กรีนไอทีระดับโลก มุ่งเสิร์ฟลูกค้าฉับไว ข้อมูลปลอดภัยสูง

          เอสซีจี จับมือ ไอทีวัน และเอคเซนเชอร์ ชูกรีนไอทีด้วยเทคโนโลยีบริการลูกค้าระดับโลก มั่นใจตอบลูกค้าฉับไวตลอด 24 ชั่วโมง (Zero-waiting time) พัฒนานวัตกรรมทันท่วงที ไร้กังวลความปลอดภัยของข้อมูลบนโลกไซเบอร์ ลดใช้พลังงาน ตอบเทรนด์รักษ์โลก

          นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่าตลาดและลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะในช่วงโควิด 19 ที่ผ่านมา ความรวดเร็วกลายเป็นหัวใจสำคัญของการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรู้ใจและทันท่วงที ความร่วมมือกับไอทีวัน และเอคเซนเชอร์เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) คลาวด์ (Cloud) ระบบความปลอดภัยของข้อมูลชั้นสูง (Cyber Security) จึงจะช่วยให้เอสซีจีสามารถบริการลูกค้า คู่ค้าได้อย่างฉับไว มีความปลอดภัยสูงในยุคที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และตอบโจทย์ความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดใช้พลังงาน ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อยกระดับการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน สู่กรีนไอทีระดับโลก พร้อมรองรับความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าอย่างไร้ขีดจำกัด ตอบสนองได้ทันต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต” 

          นางสาวแองเจิล ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไอทีวัน กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผนึกศักยภาพของทั้งเอสซีจีและไอทีวันไว้ด้วยกัน ตลอดข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะนำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนเอสซีจีให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วฉับไว มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลและลดการใช้พลังงานยิ่งขึ้น บรรลุตามเป้าหมายกรีนไอที

 

ais 720x100

aia 720 x100

 

          ยกระดับความรวดเร็วฉับไว ด้วยเทคโนโลยีด้านคลาวด์ (Cloud) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น รวดเร็วในการพัฒนาแอปพลิเคชันและโซลูชันใหม่ๆ ให้ตอบสนองต่อลูกค้าได้ทันท่วงที อีกทั้งสามารถรองรับความต้องการใหม่ๆ ในอนาคตได้อย่างเหนือข้อจำกัด ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริการลูกค้า (Customer Services) อย่างเช่น แชท บอท (Chat Bot) วอยซ์ บอท (Voice Bot) ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ช่วยบริการและแก้ปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้นให้แก่เอสซีจี รวมถึงลูกค้าของเอสซีจี เช่น ดีลเลอร์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยลูกค้าไม่ต้องเสียเวลารอคอย (Zero-waiting time) 

          ยกระดับความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับคลาวด์ (Cloud Security Operation Center) ช่วยให้ลูกค้าและคู่ค้ามั่นใจในการปกป้องข้อมูลบนแอปพลิเคชันที่สำคัญ

          ลดการใช้พลังงานและการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ จากการย้ายระบบและแอปพลิเคชันต่างๆ ขึ้นบนคลาวด์ (Cloud) โดยไอทีวันจะจัดทำรายงานและติดตามผลดัชนีชี้วัด (KPIs) ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม หรือ กรีนไอที (Green IT) ให้แก่เอสซีจี เพื่อติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด เป็นไปตามการดำเนินงานตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) ของเอสซีจี

          นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย กล่าวว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทในการกำหนดนิยามใหม่ของการประกอบธุรกิจ วิธีการดำเนินงาน และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน เอคเซนเชอร์มุ่งมั่นในการนำข้อมูลและความเชี่ยวชาญระดับโลกต่างๆ ทั้งด้านเมตาเวิร์ส (Metaverse) เทคโนโลยี Digital Twin รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน เข้ามาเสริมขีดความสามารถและเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัย เหนือระดับและตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าของเอสซีจี” 

          ผู้สนใจสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scg.com/esg / https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

 

A9346

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!