หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1Aสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ3


สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 5/2565 เดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมฯ ระยะยาว 3 ปี (2566-2568)

      นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 โดยมีกรรมการสมาคม ผู้บริหารระดับสูงจากสถาบัน

การเงินของรัฐ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุม

โดยได้มีการพิจารณาวาระที่สำคัญและได้มีมติเห็นชอบกรอบแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสมาคมที่จะดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า (2566-2568) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของสถาบันการเงินสมาชิก และจะได้นำไปกำหนดแผนงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 23 อาคารทาวเวอร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ โดยยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยทางสาธารณสุขโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม

       สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โทร.  0-2202-1868 และ 0-2202-1961 และ www.gfa.or.th

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!