หมวดหมู่: คลัง

 

กบข. เตรียมเงิน 2.8 หมื่นล้านบาท จ่ายเงินคืนสมาชิกเกษียณปีนี้ พร้อมเสนอบริการออมต่อ ทางเลือกการลงทุนหลังเกษียณ

          กบข. เตรียมเงินกว่า 2.8 หมื่นล้านบาท เพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก กบข. ที่เกษียณอายุราชการปีนี้ ภายใน 7 วันทำการ พร้อมเสนอทางเลือกการลงทุนหลังเกษียณ หากสมาชิกยังไม่มีแผนใช้เงิน สามารถเลือกใช้บริการออมต่อกับ กบข. ได้

 

91031 GPF Srigunya


          ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้เตรียมเงินสำหรับจ่ายคืนให้กับสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพและทำเรื่องขอรับเงินคืน จำนวน 28,600 ล้านบาท โดย สิ้นปีงบประมาณ 2565 หรือในวันที่ 30 กันยายน 2565 มีสมาชิก กบข. ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ จำนวน 22,553 ราย โดย กบข. มั่นใจจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินคืนสมาชิกภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ กบข. ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้อง และประกาศเกษียณอายุราชการมีผลบังคับใช้

          ทั้งนี้ สมาชิกสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินคืนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1) แจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง และ 2) แจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมกรอกแบบ กบข. รง 008/1/2555 

          ดร.ศรีกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า กบข. มีบริการทางเลือกการลงทุนหลังเกษียณอายุราชการ กรณีที่สมาชิกยังไม่มีแผนใช้เงินก้อน และต้องการให้ กบข. ลงทุนสร้างผลตอบแทนให้อย่างต่อเนื่อง สามารถแจ้งความประสงค์เลือกใช้ บริการออมต่อกับ กบข.” ได้ ซึ่ง กบข. มีทางเลือกออมต่อ 4 รูปแบบ คือ 1. ออมต่อทั้งจำนวน 2. ทยอยรับเงินเป็นงวดๆ อาทิ รายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน หรือรายปี 3. ขอรับเงินบางส่วน ที่เหลือให้ กบข. บริหารต่อ และ 4. ขอรับเงินบางส่วน ที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆ โดยบริการออมต่อ กบข. ได้เปิดให้สมาชิกเลือกใช้บริการได้ตามความจำเป็นและรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของสมาชิก พร้อมทั้งสามารถแจ้งเปลี่ยนรูปแบบการออมต่อได้ปีละ 2 ครั้ง ผ่าน My GPF Application เมนูออมต่อ” 

 

9293 GPF

 

          อย่างไรก็ตาม สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากเกษียณอายุราชการ และมีเวลาราชการมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จะมีสิทธิเลือกรับบำเหน็จบำนาญจากกรมบัญชีกลาง และได้รับเงินก้อนจาก กบข. ด้วย โดยกรณีที่สมาชิกเลือกรับบำนาญ จะได้รับเงิน กบข. ทั้งหมด ทั้งเงินสะสมของสมาชิก เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) เงินสมทบและเงินชดเชยจากรัฐ เงินประเดิม (ถ้ามี) รวมถึงเงินผลประโยชน์จากการที่ กบข. นำเงินไปลงทุนสร้างผลตอบแทนให้ หากสมาชิกเลือกรับบำเหน็จ จะได้รับเงิน กบข. ในส่วนของเงินสะสมของสมาชิก เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) เงินสมทบจากรัฐ และเงินผลประโยชน์

          อนึ่ง สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินและติดตามสถานะการขอรับเงินคืนได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านทาง My GPF Application เมนูบัญชีของฉันและ เมนูคุยกับบอทพิมพ์คำว่าขอรับเงินคืนจากนั้นเลือกเมนูติดตามสถานะขอรับเงินคืนซึ่งสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยเหตุสูงอายุ เกษียณ ทดแทน ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงินที่ได้รับจาก กบข. ในปีภาษีนั้นๆ สมาชิกสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ GPF Contact Center โทร. 1179 Facebook กบข. หรือ LINE กบข. พิมพ์ค้นหาไอดี @gpfcommunity

 

A9293

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!