หมวดหมู่: DES

Thailand ICT


สมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ชี้แจงกรณีการได้รับรางวัล Thailand ICT Awards 2022 ของบริษัท Bitkub Blockchain จำกัด

        สืบเนื่องจากมีข่าวสารในสื่อมวลชนหลายสื่อในเรื่องของการได้รับรางวัล Thailand ICT Awards 2022 ของบริษัท Bitkub Blockchain จำกัด ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนในเนื้อหาบางประการทางสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยในฐานะผู้จัดงาน Thailand ICT Awards ขอชี้แจงเพื่อความชัดเจนว่า รางวัลที่ได้รับเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์ Bitkub Chain ซึ่งเป็น Public Blockchain Infrastructure มิใช่ Bitkub Coins และการมอบรางวัลดังกล่าวมิได้เป็นการให้คำรับรองในส่วนของผลิตภัณฑ์การลงทุน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

จุรีรัตน์ อัสสวิโรจน์เรือง

ผู้อำนวยการโปรแกรม

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

0863583764

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สุมาลี ตันธนศักดา

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

0846797957

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!