หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1AออมสินInnovation


ออมสิน ประกาศสุดยอดแผนธุรกิจ Product Innovation เพื่อคนฐานราก'สินเชื่อ 30 วัน' คว้าชัย จุดเด่นกู้สั้น สร้างวินัยการออมระยะยาว

       นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้จัดการประกวดแผนธุรกิจ GSB Business Case Challenge 2022 ภายใต้โจทย์ ‘การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนฐานราก’ ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการที่ขับเคลื่อนบทบาทธนาคารเพื่อสังคม โดยเป็นการจุดประกายและระดมความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หรือ Product Innovation เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับคนฐานราก ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสการเข้าถึงเงินทุนที่เป็นธรรม

และยกระดับความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวต่อไป ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ สำหรับโครงการฯ ได้ดำเนินการประกวดถึงรอบสุดท้าย พร้อมกับประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจแล้ว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการธนาคารออมสิน และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

     การประกวดแผนธุรกิจ GSB Business Case Challenge 2022 ได้คัดเลือกทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทีม จาก 133 ทีมทั่วประเทศ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยผู้ที่ผ่านการเข้ารอบทั้งหมดได้นำเสนอผลงานและตอบคำถามจากคณะกรรมการ จนเหลือ 5 ทีมสุดท้าย โดยผลการตัดสินปรากฏว่า ทีม ‘Six Senses’ กับผลงาน "สินเชื่อ 30 วัน" ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล จากการนำเสนอแผนธุรกิจสินเชื่อ 30 วัน ซึ่งเป็นสินเชื่อระยะสั้นมากที่ไม่เพียงออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายอย่างหาบเร่แผงลอยที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเท่านั้น

แต่ยังสนับสนุนการสร้างวินัยทางการเงินระยะยาวและออกแบบมาให้ยืดหยุ่นกับวิถีชีวิตของคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถตอบโจทย์และนำไปพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้จริง ส่วนอีก 4 ทีม ได้แก่ ทีม ‘ออม(หนี้)สิน’ กับผลงาน ‘MyMore Application’ แพลตฟอร์มที่ส่งเสริมการบริหารทางการเงิน และช่วยสร้างเครดิตในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ ทีม’Darari’ กับผลงาน ‘เติมเต็ม’ เป็นสินเชื่อดิจิทัลดอกเบี้ยต่ำควบคู่ประกันสังคม

ทีม’Hearty Shawls’ จากผลงาน ‘มีกิน มีอนาคต’แอปพลิเคชันช่วยวิเคราะห์และให้คำแนะนำสถานภาพทางการเงินให้กับผู้ให้บริการรถ Taxi วินมอเตอร์ไซด์ และสามล้อ และทีม ‘227 Consulting’ จากผลงาน ‘สลากให้ ไว้ ยืน’เป็นสลากออมสินที่เจาะกลุ่มคนชอบเสี่ยงโชค เพื่อตัดวงจรการสร้างหนี้สินของคนฐานราก

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!