หมวดหมู่: การตลาด

9216 SP 01


ขนมไหว้พระจันทร์เอส แอนด์ พีส่งต่อความปรารถนาดีในเทศกาลมงคล สร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรไข่เป็ดและทุเรียนใต้

          บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เปิดตัวเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปี 2022 ภายใต้คอนเซ็ปต์ของขวัญจากพระจันทร์ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดขนมไหว้พระจันทร์ สำหรับขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนหมอนทองไข่ 1” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ใกล้จะถึงนี้และยังคงมีวางจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เอส แอนด์ พี จึงได้มุ่งคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี ปลอดภัย มั่นใจได้โดยตรงจากเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง พร้อมส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพดีถึงผู้บริโภค

 

9216 SP 02

 

          คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร กล่าวถึงการลงพื้นที่เยี่ยมชมวัตถุดิบหลักของขนมไหว้พระจันทร์ ว่าในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทรที่ใกล้จะถึงนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนหมอนทองไข่ 1” ซึ่งมีการใช้ ไข่แดงเค็ม และ ทุเรียนกวน เป็นวัตถุดิบหลัก เอส แอนด์ พี ให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบและความปลอดภัยของอาหาร พร้อมเสริมสร้างความรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อพัฒนาวัตถุดิบให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น อย่าง ไข่แดงเค็มเราคัดสรรจากฟาร์มไข่เป็ดชัยเจริญฟาร์มและโรงงานผลิตไข่แดงเค็ม.นครปฐม โดยเอส แอนด์ พี ส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่ลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด (TVC) และเชื้อโคลิฟอร์ม (Coliform) เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย โดยฟาร์มแห่งนี้ได้รับการรับรองการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีจากกรมปศุสัตว์ รวมทั้งโรงงานผลิตไข่แดงเค็มยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ได้แก่ อย. GHPs HACCP Halal GMP และGHP ด้วย

 

9216 SP 03

 

          เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คุณมณีสุดายังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม สวนทุเรียน และ กระบวนการผลิต ทุเรียนกวนซึ่ง เอส แอนด์ พี ได้ร่วมทุนกับ บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด ก่อตั้งโรงงานผลิตทุเรียนกวน S&P SF’ .ระแงะ .นราธิวาส เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และเยี่ยมชมการเพาะปลูกทุเรียนตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ด้วยการปลูกในแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้ทุเรียนที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานของเอส แอนด์ พี พร้อมส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพดีแก่ผู้บริโภค โดยโรงงานแห่งนี้รับทุเรียนมาจากเกษตรกรสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำมาผลิตทุเรียนกวน อันเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจในจังหวัดนราธิวาสและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งด้วย

 

9216 SP 06

9216 SP 04

 

          นอกจากการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีโดยตรงจากเกษตรกรแล้ว เอส แอนด์ พี ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม จึงได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ เป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค

          เทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ เอส แอนด์ พี ขอส่งมอบความเป็นมงคลและความปรารถนาดีแด่ลูกค้าคนสำคัญด้วยขนมไหว้พระจันทร์ S&P เพื่อช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรไทยและร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 

A9216

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!