หมวดหมู่: การตลาด

9211 COTTO Numpol


คอตโต้เร่งผลักดันนวัตกรรมใหม่ของกระเบื้อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมเดินหน้าสู่ Circular Economy ร่วมสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

          คอตโต้ ตอกย้ำความสำเร็จ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งคุณภาพสินค้า และบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้กับผู้บริโภค รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการที่เข้า ถึงรสนิยม ในหลากหลายดีไซน์ จนสามารถเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง จากการสำรวจของสถาบันชั้นนำระดับประเทศผ่านรางวัลการันตีจากนิตยสารชั้นนำ ในฐานะผู้นำแบรนด์กระเบื้องอันดับ 1 ของไทย พร้อมเดินหน้า สานต่อแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้อง ที่ให้ความสำคัญกับการผสมผสานเทคโนโลยีร่วมกับการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อส่งมอบพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด (Well-being) ให้กับผู้พักอาศัย พร้อมขานรับนโยบายการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ Circular Economy หรือระบบผลิตแบบหมุนเวียน โดยให้ความสำคัญต่อการนำนวัตกรรมมาใช้ในการออกแบบสินค้าและบริการที่เน้น การรักษาต้นทุนด้านทรัพยากรธรมชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วย จากที่ก่อนหน้านั้นคอดโต้ประสบความสำเร็จจากการนำผลิตภัณฑ์ร่วมโครงการับฉลาก เอสซีจี กรีนชอยส์ (SCG Green Choice) ฉลากสิ่งแวดล้อมที่รับรองโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์เอง (Self-Declared) ตามมาตรฐาน ISO 14021 ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัว ECO COLLECTION นวัตกรรมกระเบื้องที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุดที่ผ่านมา หรือกระเบื้องในกลุ่ม Health & Clean ที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก อันเป็นผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและฝุ่นละออง ที่มีค่า PM สูงเกินมาตราฐาน อาทิกระเบื้องฟอกอากาศ COTTO AIR ION และกระเบื้อง HYGIENIC TILE ที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า 90% ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ COTTO ทุกชิ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้ลูกค้าได้ร่วมแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

          นายนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องภายใต้แบรนด์คอตโต้ (COTTO) เปิดเผยว่าปัจจุบัน สภาวะโลกร้อนสภาพอากาศที่ปรวนแปร การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดโรคระบาดที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลย เพราะเราต่างได้รับผลกระทบอยู่ทุกๆ วัน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากโควิดเอฟเฟค ดูจะเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญ ให้เกิดการปรับตัวอย่างรวดเร็ว จากผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทุกด้าน แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้อง ที่ผสมผสานเทคโนโลยีร่วมกับการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อส่งมอบพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด( Well-being) ให้กับผู้พักอาศัย พร้อมขานรับนโยบายการดำเนินธุรกิจ มุ่งสู่ Circular Economy หรือระบบผลิตแบบหมุนเวียน ในรูปแบบที่ตัวเองสามารถทำได้ โดย COTTO ได้เริ่มจากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยหลัก Circular Economy ในหลาก หลายสินค้าและกระบวนการแบบ Make (ผลิต) > Use (ใช้) > Return (ส่งคืน) ที่ให้ความสำคัญต่อการนำนวัตกรรมมาใช้ในการ ออกแบบสินค้าและบริการที่เน้นการรักษาต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการจัดการของเสีย วัตถุดิบ สินค้าที่หมดอายุ และพลังงานให้กลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ เราจึงออกแบบสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดีต่อผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง” 

 

9211 COTTO 01

 

          ผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของ COTTO ที่ตอบรับกับมิติความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

          ECO COLLECTION นวัตกรรมกระเบื้องที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดีที่สุดแห่งปี

 

9211 COTTO 02

 

          ในทุกกระบวนการผลิตที่มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ มักจะมีวัตถุดิบบางส่วนที่เหลือทิ้งเป็นขยะ (Waste) และมลพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม COTTO จึงให้ความสำคัญกับแนวคิด “Zero Waste” หรือการสร้างขยะเป็นศูนย์จากกระบวนการผลิต ด้วยการสร้างความหมุนเวียนในการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดเป็นขยะตามมา กระเบื้อง ECO COLLECTION มีจุดเริ่มต้นจากการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ โดยการนำ Waste ในกระบวนการการผลิตกลับมาใช้ใหม่ 80% เพื่อเป้าหมาย Zero Waste เมื่อไม่ได้ใช้วัตถุดิบใหม่ ก็สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการขนส่งวัตถุดิบลงถึง 75% และยังมีระบบหมุนเวียนน้ำในการผลิต จึงลดการใช้น้ำลงถึง 25% ปราศจากสารอินทรีย์ระเหย และไม่มีส่วนผสมของ Toxic Oxide หรือโลหะหนัก ที่มีผลต่อมนุษย์และธรรมชาติ นับเป็นกระเบื้องที่สะอาดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น มาสู่การหมุนเวียนไม่รู้จบ เพื่อทรัพยากรที่ยั่งยืน ส่งต่อเพื่ออนาคตจึงเป็นการตอบรับกับหลัก Circular Economy เพื่อสร้างความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมและโลก

 

9211 COTTO 03

 

          กระเบื้องตกแต่ง Decorative Tiles กระเบื้องที่ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตอย่างน้อย 25%

          นอกจากการใช้น้ำในครัวเรือนแล้ว ในแวดวงอุตสาหกรรมก็มีการใช้ทรัพยากรน้ำเป็นจำนวนมากเช่นกัน อย่างเช่นในกระบวนการผลิตกระเบื้อง ซึ่งต้องมีการใช้น้ำเป็นองค์ประกอบจำนวนมาก COTTO จึงคิดค้นกรรมวิธีในกระบวนการผลิตกระเบื้องให้สามารถลดการใช้น้ำลง เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด จนได้นวัตกรรมที่สามารถการใช้น้ำในกระบวนการผลิตได้อย่างน้อย 25% อย่างในกระเบื้องตกแต่งทุกสี ทุกขนาด คุณจึงมั่นใจได้ว่า การเลือกใช้กระเบื้องจาก COTTO เป็นการเลือกเพื่อโลกที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

9211 COTTO 04

 

          กระเบื้องกลุ่ม Health & Clean นวัตกรรมกระเบื้องเพื่อสุขอนามัย ที่ให้มากกว่าคำว่ามีดีไซน์

          ในยุคที่สุขภาพมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ การดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีจึงควรเริ่มจากหลายๆ อย่างประกอบกัน ทั้งการทานอาหาร การออกกำลังกาย รวมถึงการปรับสภาพอารมณ์ให้แจ่มใส นอกจากการดูแลตัวเองจากภายในแล้ว เรายังควรดูแลตัวเองจากสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย เพราะเชื้อโรคในปัจจุบันนี้มีแพร่กระจายอยู่ทุกที่ ไม่เว้นแม้แต่ในบ้าน หากเราสามารถดูแลความปลอดภัย โดยสร้างพื้นที่ที่สามารถยับยั้งการเกิดเชื้อโรคได้ ก็จะเป็นการดูแลตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด COTTO จึงไม่หยุดยั้งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่ช่วยดูแลเรื่องสุขอนามัยของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็น กระเบื้อง HYGIENIC TILE’ ที่มี Silver Nano อยู่ในชั้นสีของกระเบื้อง โดยจะส่งประจุบวกเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 90% และยับยั้งไปถึงต้นตอของแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังไม่สะสมสิ่งสกปรก จึงทำความสะอาดได้ง่ายกว่ากระเบื้องทั่วไป ช่วยให้การดูแลตัวเองและคนที่คุณรักเริ่มต้นได้จากในบ้าน หรือกระเบื้องฟอกอากาศ COTTO AIR ION ที่มีคุณสมบัติในการดักจับฝุ่น PM2.5 ได้ถึง 89% ภายใน 30 นาที เมื่อติดตั้งกระเบื้อง AIR ION เพียง 40% ของพื้นที่ใช้งานสามารถเพิ่มมวลอากาศสดชื่น โดยไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อมอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับทุกคนในบ้านภายใต้ฉลาก SCG Green Choice ฉลากที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าได้มั่นใจ ทุกครั้งที่เลือกใช้กระเบื้อง หรือวัสดุตกแต่งภายใต้แบรนด์ COTTO

          นายนำพล กล่าวและเพิ่มเติมว่าอย่างไรก็ดี จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้คอตโต้ (COTTO) ให้ความสำคัญต่อ การวิจัย พัฒนา และนำเทคโนโลยีนำสมัยมาสร้างสรรค์ และผลิตนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่น ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ COTTO ได้รับความไว้วางใจจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีความเชื่อถือและความไว้วางใจต่อแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทยให้เป็นแบรนด์อันดับ 1 (MARKETEER No.1 Brand Thailand 2021-2022) ในหมวด กระเบื้องปูพื้นบุผนัง ต่อเนื่องติดต่อกันอีกครั้ง นับตั้งแต่เริ่มต้นสำรวจ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจ และมุ่งมั่นที่จะนำกระเบื้อง COTTO ร่วมเป็นส่วนสำคัญ พร้อมผลักดันการสร้างความยั่งยืนผ่านผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นมาเพื่อผู้ใช้งาน ให้เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้การใช้ชีวิตตามวิถี Circular Economy เกิดขึ้นได้ในบ้านของทุกๆ คน ด้วยการร่วมกันสร้างวงกลมแห่งการหมุนเวียนตั้งแต่วันนี้ โดยเริ่มต้นง่ายๆ ในบ้านของเราเพราะ COTTO ไม่ใช่แค่กระเบื้องปูพื้นบุผนัง แต่เป็นพื้นที่คุณภาพเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ของคนไทยนายนำพลกล่าวสรุป

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียด ECO COLLECTION เพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3aHlD6q COTTO: Fulfill Your Dream ดูข้อมูลสินค้าผ่าน Official website >>https://bit.ly/3Nf2oiC หรือช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน COTTO Life >>https://bit.ly/39hEQuK ติดต่อ Line Official Account : @COTTOlife >>https://bit.ly/3yzZcKb 

 

A9211

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!