หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1AA1GHB


ธอส.ชวนร่วมกิจกรรม 'GHB Green Together'ผ่าน Facebook ธนาคารทุกโพสต์ ธอส.สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ศิริราชมูลนิธิ

     ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชูแคมเปญ 'GHB Green Together' ลดภาวะโลกร้อนไปด้วยกันเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ไลฟ์สไตล์กรีน เรียนรู้และลงมือทำอย่างจริงจัง ช่วยลดการเกิดขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการบริโภค

โดยเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของแคมเปญที่ Facebook Fanpage ‘ธนาคารอาคารสงเคราะห์’ แนบภาพบอกเล่าไอเดียหรือวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 7R พร้อมแชร์โพสต์เป็นสาธารณะ โดยทุก 1 คอมเมนต์ ธนาคารจะบริจาคเงิน 100 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ศิริราชมูลนิธิ

 1AA1GHB CHACHAI    นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามพันธกิจ ‘ทำให้คนไทยมีบ้าน’ และดำเนินการควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR มาอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2565 ธนาคารมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เป็น Digital Bank และก้าวไปสู่การเป็นธนาคาร เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Bank) เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน ที่มีสาเหตุมาจากกระบวนการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะด้านต่างๆ ขึ้น ธอส. จึงมีแนวคิดในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานประจำวัน ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บริการและกระบวนการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานธนาคาร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป ให้เห็นความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด GHB Green Together’ตามหลักการ 7R ประกอบด้วย

            1. Rethink : คิดให้รอบคอบถี่ถ้วน ก่อนซื้อสินค้าบริโภคหรือสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ

            2. Reduce : ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่จะช่วยประหยัดทรัพยากรลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            3. Reuse : ใช้ซ้ำ หรือการนำของที่ยังใช้ได้กลับมาใช้ซ้ำอีกครั้ง

            4. Recycle: การนำสิ่งที่ไม่สามารถใช้ซ้ำได้แล้ว ซึ่งอาจจะฉีกขาด แตกหัก กลับไปเข้ากระบวนการแปรรูป ให้เป็นวัตถุดิบ โดยอาจจะใช้วิธีหลอม Recycle เพื่อนำกลับมาผลิตของขึ้นมาใหม่

            5. Repair :  ซ่อมแซมสิ่งของที่มีความจำเป็นที่ยังต้องใช้งานให้นานที่สุด

            6. Regift : ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ผู้อื่นใช้งานต่อ

            7. Refuse : ปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็น เช่น บรรจุภัณฑ์ซ้ำซ้อน วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

            และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน ธอส.จึงได้เปิดพื้นที่จัดกิจกรรมให้ทุกคนที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมสามารถร่วมสนุกได้ง่ายๆ เพียงเขียนคอมเมนต์ใต้โพสต์แคมเปญดังกล่าวใน Facebook Fanpage ‘ธนาคารอาคารสงเคราะห์’ และแนบภาพบอกเล่าไอเดีย หรือวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1R พร้อมติดแฮชแทก #GHBGREENTOGETHER แชร์โพสต์ และตั้งค่าเป็นสาธารณะ โดยทุก 1 คอมเมนต์ ธนาคารจะบริจาคเงิน 100 บาท ให้ศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ต่อไป

            ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมทำบุญในแคมเปญนี้ด้วยกัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและ ร่วมสนุกได้ทางเฟซบุ๊ก’ธนาคารอาคารสงเคราะห์’ ที่ https://www.facebook.com/ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายนนี้

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!