หมวดหมู่: คลัง

 1AA1A3Aพรชัย


คนละครึ่ง ระยะที่ 5 เริ่มใช้จ่ายได้  วันที่ 1 กันยายน 2565

      ความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง (โครงการฯ) ระยะที่ 5 ตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. มีประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 จำนวน 17.48 ล้านราย จากจำนวนประชาชนรายเดิมฯ ทั้งสิ้น 26.27 ล้านราย สำหรับ ประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบจำนวน 2.30 แสนรายแล้วตั้งแต่วันแรกที่เปิดลงทะเบียน

    โฆษกกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่า ประชาชนรายเดิมฯ ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังยังสามารถกดยืนยันสิทธิโครงการฯ ระยะที่ 5 ได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ทั้งนี้ จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกผ่านเป๋าตังภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ ส่วนประชาชนรายใหม่ฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 สำเร็จแล้ว ก็จะเริ่มใช้จ่ายได้ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เช่นกัน

     โดยประชาชนรายใหม่ฯ ที่ได้รับการแจ้งยืนยันสิทธิก่อนวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกผ่านเป๋าตังภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ สำหรับประชาชนรายใหม่ฯ ที่ได้รับการแจ้งยืนยันสิทธิตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้จ่ายผ่านเป๋าตังภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อความแจ้งยืนยันสิทธิ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดของโครงการฯ ระยะที่ 5 เพิ่มเติมได้ทาง www.คนละครึ่ง.com

     สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ณ วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ประกอบการร้านค้าทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมสะสมแล้วทั้งสิ้น 371,354 ร้านค้า แบ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 จำนวน 365,725 ร้านค้า และผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่จำนวน 5,629 ร้านค้า

     ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร โดยผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มยังสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 ได้หนึ่งราย ผ่านแอปพลิเคชัน ‘ถุงเงิน’ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. 

 

วันแรกของการลงทะเบียน สำหรับประชาชน

     นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง (โครงการฯ) ระยะที่ 5 ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันนี้เป็นวันแรก (วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565) ซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมา ระบบแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ เกิดความขัดข้องชั่วคราว เนื่องจากแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ มีการยกระดับระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระบบต้องใช้เวลาประมวลผลนานขึ้น อีกทั้ง ประชาชนให้ความสนใจยืนยันสิทธิและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ดี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เร่งดำเนินการแก้ไขให้ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว (โดยสามารถใช้การได้ปกติในช่วงประมาณ 11.00 น.)

    สำหรับ ความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 พบว่า ในวันแรก ณ เวลา 15.00 น.  มีประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 สะสมจำนวน 7.30 ล้านราย จากจำนวนประชาชนรายเดิมที่สามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 ทั้งสิ้น 26.27 ล้านราย สำหรับประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมหรือไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบจำนวน 2.30 แสนสิทธิแล้ว ณ เวลา 11.51 น. ทั้งนี้ ประชาชนที่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 สามารถทยอยกดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง

     โฆษกกระทรวงการคลังยังได้ย้ำว่า ภายใต้โครงการฯ ระยะที่ 5 รัฐจะสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน

       ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยสามารถใช้จ่ายได้ระหว่างวันที่ 1 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ในการใช้จ่ายในโครงการฯ ระยะที่ 5 จะต้องเป็นการจ่ายเงินระหว่างประชาชนกับร้านค้าหรือผู้ให้บริการแบบพบหน้า (face-to-face) เท่านั้น และจะต้องไม่มีกระบวนการใดๆ ที่รองรับการซื้อขายที่ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านคนกลาง ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำหนด เช่น การนำ QR Code ไปคัดลอกส่งต่อแก่บุคคลอื่นเพื่อสแกนจ่ายเงิน เป็นต้น

      สำหรับ ความคืบหน้าของจำนวนผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 นั้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 22.00 น. มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมสะสมจำนวน 217,261 ร้านค้า แบ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิมจากโครงการฯ ระยะที่ 4 จำนวน 215,735 ร้านค้า และผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่จำนวน 1,526 ร้านค้า

      ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดและสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน จนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร นอกจากนี้ ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มยังสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 ได้เพียงรายเดียว ผ่านแอปพลิเคชัน ‘ถุงเงิน’ ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น.

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!