หมวดหมู่: ข่าวสังคม

8802 EXIM


EXIM BANK ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง รุ่นที่ 2

          ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของภาคเกษตรและอาหารต่อระบบเศรษฐกิจไทย และบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อยอดธุรกิจภาคเกษตรและอาหารให้ก้าวสู่ความยั่งยืน ขยายตลาดสู่ตลาดโลก และเพิ่มนวัตกรรม ในการอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 2 หัวข้อสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในการสนับสนุนต่อยอดธุรกิจเกษตรและอาหารจัดโดยมูลนิธิเกษตราธิการ สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน (สามเสน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

 

A8802

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!