หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

 

การเคหะแห่งชาติหารือร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการที่อยู่อาศัย 3 โครงการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

 

8795 NHA บุรีรัมย์1


โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 1

 

          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายมงคล จันทษี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวกนกพร แสงแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย และคณะผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง เข้าพบ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ห้องนเรนทราทิตย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อหารือถึงกลยุทธ์การตลาดและความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติในจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 1 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (สตึก) ระยะที่ 1 และโครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (หนองกี่) ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้นำเสนอข้อมูลโครงการดังกล่าว และวีดีทัศน์แนะนำโครงการฯ เพื่อให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ นำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ข้าราชการ และพนักงานของรัฐ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อันเป็นการตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชน ภายใต้กลยุทธ์การตลาดและการขายเชิงรุกของการเคหะแห่งชาติ

 

8795 NHA บุรีรัมย์สตึก

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (สตึก)

 

          สำหรับโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 1 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 บุรีรัมย์ - สุรินทร์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น รวม 100 หน่วย แบ่งออกเป็น 2 เฟส ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 จำนวน 41 หน่วย ส่วนที่ 2 จำนวน 59 หน่วย, โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (สตึก) ระยะที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณถนนสตึก - สำราญ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น รวม 212 หน่วย และโครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (หนองกี่) ตั้งอยู่บริเวณถนนโชคชัย - เดชอุดม (24) กม.43 ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น รวม 231 หน่วย

 

8795 NHA บุรีรัมย์หนองกี่

โครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (หนองกี่)

 

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเคหะจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 08 4387 4047 และ 09 6935 7528 และ Online Booking http://house.nha.co.th/

 

A8795

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!