หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1Aghb19


ธอส.จัดประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2565

        นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการj ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/ภาค/ศูนย์ ผู้จัดการเขต/สาขาทั่วประเทศ และผู้ปฏิบัติงานธนาคารเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายและการดำเนินงานสำคัญของธนาคารในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 อาทิ แนวทางการบรรลุเป้าหมายสินเชื่อในปี 2565 ที่จำนวน 226,000 ล้านบาท โดยล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 สามารถปล่อยได้แล้วกว่า 157,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 70% ของเป้าหมาย การตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ให้นานที่สุดอย่างน้อยถึงสิ้นปี 2565

      เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และช่วยให้ลูกค้าได้มีเวลาปรับตัวรับกับภาวะดอกเบี้ยในอนาคตตามพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้าน การพัฒนา Mobile Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า รวมถึงการร่วมกันพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ธนาคารปี 2566-2570 เป็นต้น พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาอุปสรรคเพื่อให้ข้อเสนอในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ การประชุมผู้บริหารสัญจรดังกล่าวจัดขึ้น ณ ร.ร. JW Marriott จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!