หมวดหมู่: ข่าวสังคม

8762 LEO


LEO นำทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงเรือนเพาะปลูกกัญชา ชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย .อุทัยธานี

          นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (คนที่สิบจากซ้ายมือแถวบน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) พร้อมด้วย นายไกรราช เล่าเกษตรวิทย์ (ที่เก้าจากซ้ายแถวบน) ประธานวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย . อุทัยธานี ได้ทำการถ่ายภาพร่วมกับสื่อมวลชนภายหลังพาการเยี่ยมชมโรงเรือนเพาะปลูกกัญชา พร้อมทั้งมอบต้นกล้ากัญชา และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา ที่เป็นการร่วมมือระหว่าง LEO และวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย ให้กับสื่อมวลชน และในการร่วมมือกันครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งพันธกิจของ LEO ในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม (Sustainable Development) เพราะวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยนี้ ถือเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ของชาวจังหวัดอุทัยธานี ที่มีเป้าหมายในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน เพื่อกระจายรายได้ สร้างอาชีพในชุมชน แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กับการสร้างผลกำไร เพื่อให้ธุรกิจของวิสาหกิจ สามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย .ห้วยคต .อุทัยธานี เมื่อเร็วๆ นี้

 

A8762

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!