หมวดหมู่: ข่าวสังคม

8752 Smart Industrial Safety


งานปาฐากถาวิชาการ Smart Industrial Safety โดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนที่ 24

          การบริหารความปลอดภัยให้สัมฤทธิผล ต้องมีวิสัยทัศน์แห่งความปลอดภัยหรือ Safety Vision ที่นำไปสู่แนวคิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์หรือ Zero Accident (ZA) ภายใต้ทฤษฎี 3E อันประกอบด้วย Engineering: การใช้วิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ Education: การให้การศึกษา ฝึกอบรม และให้ความรู้ และ Enforcement: การบังคับใช้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำหลักการพื้นฐานแห่งความปลอดภัย 10 ประการหรือ Basic Priciple pf Safety มาประยุกต์ใช้

          ... ร่วมกับ TJSISC ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาวิชาการ ในวาระ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนที่ 24 หัวข้อ Smart Industrial Safety วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.30-15.30 . ห้องประชุมใหญ่ ... ซอยพัฒนาการ 18 (ห้อง 3C) หรือรับฟังผ่าน Zoom

 

A8752

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!