หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET26


NVDR Trading Data by Stock 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2565

 

Categorized by Volume Value          As of 18 Aug 2022
SymbolVolume (Share)%*
BuySellTotalNet
623,400 661,500 1,284,900 -38,100
16.32
170,900 23,500 194,400 147,400
1.00
2,102,300 1,168,300 3,270,600 934,000
0.91
5,300 0 5,300 5,300
2.63
149,500 149,900 299,400 -400
5.98
454,900 256,300 711,200 198,600
8.81
3,195,700 3,273,900 6,469,600 -78,200
13.43
0 62,800 62,800 -62,800
2.95
400 169,800 170,200 -169,400
28.74
1,400 0 1,400 1,400
0.78
1,161,400 847,062 2,008,462 314,338
25.17
6,800 9,468 16,268 -2,668
28.26
100,900 80,000 180,900 20,900
11.82
361,400 397,000 758,400 -35,600
2.80
1,641,800 4,259,900 5,901,700 -2,618,100
12.53
535,300 355,100 890,400 180,200
7.68
0 6,900 6,900 -6,900
1.03
11,100 10,800 21,900 300
3.90
311,600 339,200 650,800 -27,600
14.22
29,000 103,000 132,000 -74,000
7.88
หมายเหตุ

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!