หมวดหมู่: CHINA

1aCHINA TIWAN


จีน ออกสมุดปกขาวประเด็นไต้หวันและการรวมชาติ เน้นย้ำ การรวมชาติสร้างประโยชน์ระยะยาวต่อจีนและไต้หวัน

      China Media Group (CMG)สื่อหลักของจีน รายงานว่า สมุดปกขาวประเด็นไต้หวันและการรวมชาติของจีนในยุคใหม่ เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำข้อเท็จจริงที่ว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน และการตระหนักว่าที่จีนรวมชาติอย่างสมบูรณ์เป็นความปรารถนาร่วมกันของชาติจีน

             เอกสารสมุดปกปาวได้รับการเผยแพร่ท่ามกลางความตึงเครียดสูงในช่องแคบไต้หวัน หลัง แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐฯ เยือนภูมิภาคไต้หวันของจีน ดยไม่สนใจการต่อต้านที่จริงจังของจีน

            เอกสารสมุดปกขาวเริ่มต้นด้วยการยืนยันว่า 'ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน'เป็น 'ข้อเท็จจริงที่เถียงไม่ได้'

            ไต้หวันเป็นของจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยในสมุดปกขาวได้อ้างอิงเรื่องราวประวัติศาสตร์และหลักนิติศาสตร์ อย่างมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 2758 เป็นเอกสารทางการเมืองที่สรุปหลักการจีนเดียวซึ่งอำนาจทางกฎหมายทำให้ไม่มีข้อสงสัยและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยเป็นหลักการหนึ่งจีนแสดงถึงฉันทามติสากลของประชาคมระหว่างประเทศ สอดคล้องกับบรรทัดฐานพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

             การฟื้นฟูชาติของจีน ความหลีกเลี่ยงไม่ได้ในประวัติศาสตร์

            เอกสารไวท์ยังให้ข้อมูลสรุปที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความพยายามอันแน่วแน่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในความสำเร็จที่สำคัญ และประสบการณ์อันล้ำค่าในการส่งเสริมการรวมชาติอย่างสมบูรณ์ของจีน

             นอกจากนี้ เอกสารยังให้รายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนและหลักการและนโยบายของรัฐบาลจีนในการผลักดันการรวมชาติในยุคใหม่ และแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่สดใสหลังจากการรวมชาติอย่างสันติภายใต้ "หนึ่งประเทศ สองระบบ"

            โดยย้ำว่าการรวมชาติเป็นขั้นตอนสำคัญสู่การฟื้นฟูชาติ และเน้นว่าอนาคตของไต้หวันอยู่ในการรวมชาติของจีน และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในไต้หวันขึ้นอยู่กับการฟื้นฟูชาติจีนเช่นกัน

             สมุดปกขาวยังระบุว่า การรวมชาติด้วยสันติวิธีเป็นทางเลือกแรกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนในการแก้ไขปัญหาไต้หวัน เนื่องจากเป็นการดีที่สุดที่จะตอบสนองผลประโยชน์ของจีนโดยรวม รวมทั้งเพื่อนร่วมชาติในไต้หวัน และดีที่สุดในระยะยาว 

 

แหล่งข้อมูล:https://news.cgtn.com/.../China-s-State.../index.html

 

#จีน #ไต้หวัน #สมุดปกขาว #หนึ่งประเทศสองระบบ #สหรัฐ #สหรัฐอเมริกา #อเมริกา #cctv #cgtn #cmg

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!