หมวดหมู่: ข่าวสังคม

8438 OCEAN LIFE


OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งต่อเก้าอี้สำนักงานให้กรมป่าไม้ สนับสนุนแนวคิด Circular Economy ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) ยืนยันเดินหน้าส่งมอบพลังความรัก ส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทย โดยได้สนับสนุนเก้าอี้สำนักงานที่หมดวาระการใช้งานและยังมีสภาพดี ส่งต่อให้แก่กรมป่าไม้เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมรับมอบ กรมป่าไม้ ซึ่งการสนับสนุนเก้าอี้สำนักงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่OCEAN LIFE ไทยสมุทร ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และคุ้มค่าที่สุด ภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเน้นการหมุนเวียนนำทรัพยากรต่างๆ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงาน และการผลิตใหม่ รวมทั้งลดความเสี่ยงการขาดแคลนทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ นับว่าตอบโจทย์แนวคิด LOVE MINDSET ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ LOVE the World รักษ์โลกช่วยกันดูแลสังคมให้ดีขึ้น เป็นการร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน ตอกย้ำการบริษัทประกันชีวิตที่พร้อมดูแลคนไทยให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตด้วยพลังความรัก ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเสมอมา ร่วมติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดีๆ ด้านสิ่งแวดล้อมได้ที่ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888

 

A8438

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!