หมวดหมู่: กลต.

bull market


 

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 11 สิงหาคม พ.ศ.2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565

                เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

                ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 5รายการ)

 

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG) นาย พีรนาถ โชควัฒนา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 5,000 7.05 ซื้อ Link
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/08/2565 10,000 6.55 ซื้อ Link
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR) นาย รัช ทองวานิช คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช) หุ้นสามัญ 09/08/2565 50,000 1.61 ซื้อ Link
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 09/08/2565 500,000 0.41 ซื้อ Link
เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) บมจ.(ATP30) นาย ปิยะ เตชากูล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสายสุทธิ์ เตชากูล) หุ้นสามัญ 09/08/2565 500,000 1.95 ขาย Link

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!