หมวดหมู่: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

8421 KR ECI Aug22


ครัวเรือนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย หลังส่วนใหญ่มีมุมมองว่าสถานการณ์ราคาสินค้าสูงจะลากยาวไปอีกอย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้ KR-ECI เดือน .. 65 ปรับดีขึ้นจากระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์หลังราคาน้ำมันปรับลดลงเล็กน้อยในเดือนที่ผ่านมา (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

          แม้ราคาพลังงานจะยังอยู่ในระดับสูงแต่ปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนมิ..65 หนุนให้ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในปัจจุบัน และ 3 เดือนข้างหน้าที่สำรวจในเดือนก..65 ปรับดีขึ้นจากระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 32.5 และ 34.0 จาก 30.8 และ 32.9 ในเดือนมิ..65 นอกจากนี้ การทยอยผ่อนคลายมาตรการการเปิดประเทศทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยหนุนมุมมองเกี่ยวกับรายได้และการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของดัชนี พบว่า ครัวเรือนส่วนมากยังมองว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมสูงขึ้น ขณะที่จำนวนครัวเรือนที่กังวลเรื่องอนาคตจึงใช้จ่ายลดลงในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น

          ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องระยะเวลาและสถานการณ์ราคาสินค้าที่อยู่ในระดับสูง พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.6) มองว่าระดับราคาสินค้าจะอยู่ในระดับสูงไปอีกเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี โดยปัจจุบันได้มีการเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย โดยส่วนมาก (ร้อยละ 27.7) มีการปรับลดการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่จำเป็น เช่น กินเลี้ยงสังสรรค์ และบริโภคสินค้าเดิมในปริมาณที่ลดลง

          ในระยะข้างหน้าครัวเรือนยังมีแนวโน้มเผชิญสถานการณ์ราคาสินค้าที่อยู่ในระดับสูง ทั้งจากการส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตมาสู่ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น สถานการณ์ด้านราคาพลังงานที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง รวมถึงทิศทางการปรับขึ้นของราคาสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม เป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปีคาดว่าภาคการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเข้ามาช่วยหนุนการจ้างงานและรายได้ของครัวเรือนได้บางส่วน รวมถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (เริ่มใช้ ..65) และโครงการอื่นๆ ที่จะเข้ามาช่วยประคับประคองภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในช่วงที่รายได้และรายจ่ายไม่สอดคล้องกัน

 

Download

 

 

[อ่านฉบับเต็ม]

 

A8421

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!