หมวดหมู่: คลัง

8292 GPF


กบข. จัดประกวดภาพวาดรู้...รักการออม ตามคำแม่สอน’ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 1 แสนบาท

          กบข. จัดประกวดภาพวาดรู้...รักการออม ตามคำแม่สอน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการออมเงิน และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา รวมกว่า 100,000 บาท

          ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ขอเชิญชวนนักเรียนและนักศึกษาที่เป็นบุตรหลานสมาชิก กบข. หรือศึกษาในสถานศึกษาของสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาด ในหัวข้อรู้...รักการออมตามคำแม่สอนชิงทุนการศึกษารวมกว่า 1 แสนบาท ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการบริหารเงินออม และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชดำริ และพระบรมราโชวาท มามุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

          โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปี เป็นบุตรหลานของสมาชิก กบข. หรือเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดของสมาชิก กบข. ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า สามารถออกแบบผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือวาดและลงสีด้วยมือได้ มีขนาดภาพไม่เกิน A4 เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ซึ่งแบ่งการประกวดตามระดับชั้นเรียน คือ 1.ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) จำนวน 6 รางวัล 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) จำนวน 6 รางวัล 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ ปวช.) จำนวน 6 รางวัล 4.ระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า (ปริญญาตรี หรือ ปวส.) จำนวน 6 รางวัล และรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล

          ทั้งนี้ กบข. ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน ต้องเป็นภาพที่สื่อความหมายสอดคล้องตรงกับหัวข้อที่กำหนดไว้ มีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ มีเอกลักษณ์ มีความสามารถทางศิลปะ และมีเทคนิคการนำเสนอผลงาน นอกจากนี้ กบข. จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวตให้คะแนนภาพวาดที่ชื่นชอบ และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดในวันที่ 19 กันยายน 2565 

          ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนูข่าวสารและกิจกรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @GPFCommunity หรือติดต่อศูนย์บริการสมาชิก โทร. 1179

 

A8292

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!