หมวดหมู่: พาณิชย์

1a4Bซื้อขายให้ถูกใจ


สินิตย์ รณรงค์คนไทย ตระหนักพิษภัยสินค้าละเมิด ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม

      สินิตย์ คิกออฟเปิดงาน 'ซื้อขายให้ถูกใจ ใช่เลย' กระตุ้นจิตสำนึกการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา การตระหนักถึงพิษภัยของสินค้าละเมิด และสร้างการมีส่วนร่วมไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม พร้อมย้ำจะเดินหน้าจัดการสินค้าละเมิดต่อ ทั้งการเฝ้าระวัง การปราบปราม

      นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเปิดงาน ซื้อขายให้ถูกใจ ใช่เลย (Let’s Get Right) ที่ลาน Center Hall ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ว่า การจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การตระหนักถึงพิษภัยของสินค้าละเมิด และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชน ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม

     สำหรับ กิจกรรมภายในงาน เช่น การสร้างแนวร่วมและประกาศเจตนารมณ์ไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ในหัวข้อ เครื่องหมายการค้ากับลิขสิทธิ์ต่างกันหรือไม่ และซื้อ-ขายของปลอมมีโทษอย่างไร และร่วมเปิดประสบการณ์กว่าจะมาเป็นแบรนด์ กับแบรนด์สินค้า AT First และ Rayamanee การบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อม ชม ชิม ช้อปสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สัมผัสเสน่ห์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เช่น ขนมหม้อแกงเมืองเพชร สับปะรดบ้านคา ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม และลูกหยียะรัง เป็นต้น

       นายสินิตย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังมาโดยตลอด จนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ทำให้ล่าสุด สหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้า (Notorious Market) ประจำปี 2564 โดยในรายงานไม่ปรากฏรายชื่อตลาดย่านการค้าและตลาดออนไลน์ของไทยแม้แต่แห่งเดียว

      นอกจากนี้ ยังดำเนินมาตรการเชิงรุกในการเฝ้าระวังและปราบปรามสินค้าละเมิดอย่างเข้มงวด โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Enforcement Center : IPEC) ในพื้นที่ย่านการค้าสำคัญต่าง ๆ เช่น ตลาดนัดจตุจักร ตลาดโรงเกลือ รวมทั้งศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุน และสนับสนุนให้ประชาชนก็จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยอีกด้วย

     นายอภิชาติ กมลธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายกฎหมาย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้า ผ่านกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ รวมทั้งร่วมรณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย และไม่ใช้สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

     ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างแบรนด์ของตัวเอง โดยผู้ประกอบการร้านค้าในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ อย่าง At First และ RAYAMANEE (รายามณี) ที่ประสบความสำเร็จในแบรนด์สินค้า จนเป็นที่ยอมรับทั้งลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศ และยืนยันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศชาติ 

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!