หมวดหมู่: พาณิชย์

1ฟติวเข้มธุรกิจท่องเที่ยว


กรมพัฒน์ฯ จับมือพันธมิตร ติวเข้มธุรกิจท่องเที่ยว ปฏิบัติตามกฎหมาย รับเปิดประเทศ

      กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือกรมการท่องเที่ยว กรมสรรพากร จัดอบรม’ท่องเที่ยวฟื้นฟู ตระหนักรู้กฎหมายธุรกิจ’ชี้แจงความรู้กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ป้องกันการเป็นนอมินีให้ต่างชาติ กฎหมายนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และการเสียภาษี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจท่องเที่ยว รับการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

      นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง ‘ท่องเที่ยวฟื้นฟู ตระหนักรู้กฎหมายธุรกิจ’ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว เพื่อลดการกระทำผิด และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีวิทยากรจากกรมฯ กรมการท่องเที่ยว และกรมสรรพากร มาร่วมบรรยายให้ความรู้กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว

       ทั้งนี้ หลังจากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อเดือนพ.ค.2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น การท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น กรมฯ จึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการรับมือด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญลำดับแรก และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

      “ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้มีการตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหาเกี่ยวกับทัวร์เถื่อน ทัวร์ศูนย์เหรียญ และการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนคนต่างชาติ ด้วยการป้องปราม และแนะนำเพื่อให้ธุรกิจปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดเป็นการพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มีมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล เพราะการมีธรรมาภิบาลที่ดี เปรียบเสมือนการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับธุรกิจ หากผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ และสร้างค่านิยมที่ดีให้กับธุรกิจ จะสามารถสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจรอดพ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ”นายทศพลกล่าว

     สำหรับ ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ส่วนตรวจสอบธุรกิจ กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 02547 4419 , สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และ www.dbd.go.th

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!