หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

8202 iBank


ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี

          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 . ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ประธานกรรมการธนาคาร พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูง เข้าเยี่ยมคารวะ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ประธานกรรมการธนาคารและเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสององค์กร ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

          ในการนี้ นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ยังได้มีการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการตามพันธกิจของธนาคารที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พี่น้องมุสลิม ได้แก่ โครงการชุมชนซื่อสัตย์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมให้หลุดพ้นจากหนี้นอกระบบ การสนับสนุนเงินสมทบ 40% สำหรับการทำประกันตะกาฟุลอัคคีภัยมัสยิดทั่วประเทศ การเพิ่มจำนวนรางวัลบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์ส่งเสริมการประกอบพิธีฮัจย์ครั้งหนึ่งในชีวิตของมุสลิมที่มีความพร้อมทางร่างกาย โครงการเงินฝากสแปซิฟิก มุฎอรอบะฮ์ (Specific Mudharabah) ซึ่งเป็นการแมชชิ่งเงินฝากกับโครงการสินเชื่อครูสอนศาสนา ตลอดจนได้รายงานผลประกอบการในสามปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และทิศทางการดำเนินงานของธนาคาร

          ด้านสำนักจุฬาราชมนตรีมี นายอรุณ บุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และนายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนธนาคารสู่ปีที่ 20 อย่างมั่นคง ด้วยหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และทิ้งท้ายถึงความยินดีที่จะผลักดันธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในทุกมิติเพื่อความเจริญก้าวหน้าของธนาคาร ให้อยู่คู่กับพี่น้องชาวไทยทุกคน

 

A8202

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!