หมวดหมู่: พาณิชย์

1AA1Franchise


พาณิชย์ – DITP จัดงาน Thai Franchise Day 2022 ผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดกัมพูชา

      นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์) ที่ได้สั่งการให้ผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการภาคบริการของไทยสู่ตลาดต่างประเทศโดยธุรกิจแฟรนไชส์เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีศักยภาพนั้น

      กรมฯ จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ จัดงาน Thai Franchise Day 2022’ ภายใต้โครงการเจรจาการค้ากลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม Hyatt Regency Phnom Penh ประเทศกัมพูชา เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในกัมพูชา

    Thai Franchise Day 2022 มีผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์จากไทยเข้าร่วมจำนวน 10 ราย และผู้ประกอบการจากกัมพูชาสนใจเข้าร่วมงานจำนวน 140 ราย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเสวนา How to succeed in franchise business’ โดยผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่ประสบความสำเร็จ ในกัมพูชา กิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ (Online Business Matching) และพิธีลงนาม MOU ระหว่างผู้ประกอบการไทยและกัมพูชา จำนวน 2 คู่

     การจัดงานในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน 24 คู่ และเกิดมูลค่าการค้ารวม 38,390,000 บาท แบ่งเป็นมูลค่าสั่งซื้อทันที 6,290,000 บาท และคาดการณ์มูลค่าการค้าภายใน 1 ปี 32,100,000 บาท

     ปัจจุบันประเทศกัมพูชามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจแฟรนไชส์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกับรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายเปิดรับการลงทุนจากชาวต่างชาติ จึงเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในการขยายธุรกิจสู่ประเทศกัมพูชา

     สำหรับ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายด่วนการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!