หมวดหมู่: ข่าวสังคม

8165 DBD


ขยายตลาดธุรกิจ Startup ยกระดับศักยภาพ SME : DBD SERVICE X MARTECH STARTUP

          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการ ขยายตลาดธุรกิจ Startup ยกระดับศักยภาพ SME : DBD SERVICE X MARTECH STARTUP” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยนำเอาเครื่องมือส่งเสริมการตลาดออนไลน์มาช่วยสนับสนุนในการรักษาฐานลูกค้าลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเจริญเติบโตของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมรับฟังเสวนาเสวนาหัวข้อ การยกระดับศักยภาพ SME ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดย 8 Startup ชั้นนำของไทยด้านระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เสวนาหัวข้อ ความสำเร็จของการเข้าร่วมโครงการยกระดับศักยภาพ SME : DBD Service X MARTECH Startup” และสัมมนาหัวข้อ กลยุทธ์สุดปัง เพิ่มพลังธุรกิจออนไลน์ โดย คุณณัฐเศรษฐ ไตรทิพย์เจริญชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการออกแบบและสร้างสรรค์ดิจิทัลโซลูชั่น พร้อมร่วมเยี่ยมชมบูธการจัดแสดงสินค้าของ SME 

          ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 . ลานอเนกประสงค์ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี

 

A8165

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!