หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่กังวลที่นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร กล่าวพาดพิงกรณีการเคหะแห่งชาติ โดยกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีชงเรื่องให้รองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคสอบลูกพรรคกันเอง เรื่องนี้เป็นไปตามอำนาจสั่งการ

 

7782 NHA 1


          นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมกันแถลงข่าว หลังจากที่นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร อภิปรายพาดพิงถึงกรณีการตรวจสอบการเคหะแห่งชาติ ที่ได้ส่งเรื่องไปถึงนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สอบสวนกันเอง

          นายจุติ ไกรฤกษ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ได้เคยอธิบายหลายครั้งแล้ว เรื่องดังกล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งราชการเป็นไปตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เพราะนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนการยื่นหลักฐานไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ก็เป็นเรื่องที่ ปปช. กำลังดำเนินการตามขั้นตอน และได้ทราบว่ามีหนังสือเชิญการเคหะแห่งชาติไปชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร้องขอแล้ว นายจุติฯ ย้ำว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับ ปปช. อย่างเต็มที่ เพราะมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่โปร่งใสและสุจริต

 

7782 NHA 2

 

          นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ผมมารับงานในการเคหะแห่งชาติในช่วงเวลา 2 ปี มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาเก่า และสร้างโครงการใหม่ๆ ที่เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกอย่าง เพื่อสร้างบ้านและจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเร็วที่สุด การทำงานอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มผลประโยชน์เก่า จึงนำมาสู่เรื่องร้องเรียน โดยมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงไปยังหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกรรมาธิการ ซึ่งผมและหน่วยงานขอยืนยันว่าพร้อมอธิบายด้วยข้อเท็จจริงบนความซื่อสัตย์สุจริตทุกประการ

 

A7782

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!