หมวดหมู่: พาณิชย์

1a1CBusiness


กรมพัฒน์ฯ ชวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ร่วมสัมมนาหลักสูตรใช้เทคโนโลยีเพิ่มโอกาสทำธุรกิจ

     กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชวนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ร่วมสัมมนาออนไลน์ หลักสูตร ‘วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจให้ตรงใจลูกค้า ด้วย Business Intelligence’ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบริการให้โดนใจผู้บริโภค เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และสร้างความได้เปรียบในการประกอบธุรกิจ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 ก.ค.นี้

       นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์’ หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจให้ตรงใจลูกค้า ด้วย Business Intelligence ในวันอังคารที่ 26 ก.ค.2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยเชิญที่ปรึกษาองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณประเมศฐ์ ศตประสิทธิ์ชัย) มาร่วมบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ ด้วย Business Intelligence กลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูล ช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ การใช้ข้อมูลในยุค PDPA และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Power BI ช่วยชี้นำทิศทางธุรกิจ และตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เช่น คาดคะเนแนวโน้มความต้องการของผู้ใช้บริการในอนาคต เป็นต้น

      ทั้งนี้ ปัจจุบัน ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะการบริหารจัดการข้อมูลที่มีการจัดเก็บ การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการเข้าถึงข้อมูลที่ดี จะสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ส่วนระบบธุรกิจอัจฉริยะ หรือ Business Intelligence นับเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นระบบที่ช่วยให้องค์กรหรือบริษัทสามารถจัดการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกลยุทธ์และเทคโนโลยี และสามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อช่วยกำหนดทิศทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ 

     “กรมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์และระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ มาช่วยพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ เพื่อรองรับกับการแข่งขันที่มีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้จัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้และความเข้าใจ ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวางแผนกลยุทธ์

      การบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร เพื่อลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ที่จะได้รับการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างถูกจุด และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน”นายทศพลกล่าว

       ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.2565) มีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 32,644 ราย

       สำหรับ ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 ก.ค.2565 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5955 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

 

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

วิริยะ 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!