หมวดหมู่: พาณิชย์

1aไม่มีเทนมทิ้ง


กรมการค้าภายใน เคลียร์จบ! ไม่มีเทนมทิ้ง 'พาณิชย์'ยันไม่ขวางขึ้นน้ำนมดิบ ย้ำเน้นดูราคานมขวด-นมกล่อง

    กรมการค้าภายใน เคลียร์ชมรมโคนมสหกรณ์แห่งประเทศไทย ยันไม่ขวางมติมิลค์บอร์ดให้ปรับขึ้นราคารับซื้อน้ำนมดิบ เผยมีหน้าที่ดูแลราคาปลายทาง ทั้งนมขวด นมกล่อง โดยใช้วิน-วิน โมเดล ให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค ย้ำหากจำเป็นต้องให้ขึ้น จะพิจารณาเป็นรายสินค้า รายขนาด รายยี่ห้อ ไม่ใช่เหมารวม สุดท้ายเกษตรกรเลิกเทนมทิ้ง     

      นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการหารือกับชมรมโคนมสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่เดินทางมายังกระทรวงพาณิชย์ ว่า ชมรมโคนมสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้แสดงความเป็นห่วงว่ากระทรวงพาณิชย์จะไม่ยินยอมให้อนุมัติขึ้นราคาน้ำนมดิบ ตามมติของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ซึ่งได้ชี้แจงไปว่าไม่ได้ขัดขวาง โดยมติของมิลค์บอร์ดยังคงเดินหน้าตามเดิม โดยขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) หากมีมติออกมา ก็พร้อมปฏิบัติตาม

      ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ดูแลราคาสินค้าปลายทางที่มีผลกระทบต่อประชาชน เช่น นมขวด นมกล่อง ซึ่งเบื้องต้นได้ขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ ตรึงราคาไว้ก่อน ในช่วงที่ต้นทุนการรับซื้อน้ำนมดิบยังเท่าเดิม แต่เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้น จะดูแลให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายอยู่ได้ ภายใต้นโยบายวิน-วิน โมเดล และการจะอนุญาตให้สินค้าปรับขึ้นราคาได้หรือไม่นั้น ยังต้องดูข้อมูลหลายส่วนประกอบกัน และพิจารณาเป็นรายสินค้า เช่น ขนาด ชนิด ยี่ห้อ จะไม่อนุญาตให้ขึ้นราคาเหมือนกันทั้งหมด เพราะต้นทุนสินค้าแต่ละชนิด มีความแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อกรมฯ ได้ชี้แจงไป พี่น้องเกษตรกรก็มีความเข้าใจตรงกัน และไม่มีเทน้ำนมทิ้งแต่อย่างใด

      นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานชมรมโคนมสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากได้รับฟังการชี้แจงจากกระทรวงพาณิชย์ ทำให้มีความชัดเจนมากขึ้น และข่าวที่ออกไป ไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรกร โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ติดขัดในกระบวนการขึ้นราคาน้ำนมดิบในราคา 2.25 บาท ที่ได้มีมติออกมาแล้ว ทั้งนี้ ขอชี้แจงว่าการปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบเพิ่มที่ 2.25 บาท ก็ยังเป็นราคาที่เกษตรต้องแบกรับต้นทุนในส่วนของราคาค่าอาหาร และค่าปุ๋ยต่าง ๆ อยู่

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มติของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ได้อนุมัติปรับขึ้นราคารับซื้อน้ำนมดิบ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2565 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม หลังจากต้นทุนการเลี้ยงสูงขึ้น โดยให้ขึ้นราคารับซื้อหน้าศูนย์รวบรวมนมดิบอีกกิโลกรัม (กก.) ละ 2.25 บาท เป็น 19.75 บาท และปรับขึ้นราคารับซื้อหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 1.50 บาท เป็นกก.ละ 20.50 บาท โดยรัฐจะจ่ายชดเชยให้ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบกก.ละ 0.75 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!