หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

7594 IAA Awards


24 ผู้บริหารคว้ารางวัล IAA Awards for Listed Companies 2021

          สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนจัดงานประกาศผลและมอบรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2021 โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลให้แก่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยม โดยในปีนี้เป็นการมอบรางวัลให้แก่ CEO, CFO และ IR ยอดเยี่ยมของบริษัทจดทะเบียน ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 24 รางวัล

          นายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เปิดเผยว่า สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้บริหารที่ได้รับรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2021 ทุกท่าน อันเป็นที่ประจักษ์ว่าผู้บริหารในตลาดทุนมีศักยภาพที่โดดเด่นและความเป็นเลิศในการบริหารงานในอุตสาหกรรมของตนอย่างแท้จริง สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ตลาดทุนและประเทศไทยโดยรวม สมาคมฯ จึงได้จัดการประกาศผลรางวัล IAA Awards for Listed Companies ขึ้นเป็นประจำทุกปี

          นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลนี้กำหนดแนวทางตัดสินจากการโหวตของบรรดานักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเป็นสำคัญโดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางที่สมาคมฯ กำหนด อาทิ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานดีเด่น มีความรอบรู้ในธุรกิจที่ตนบริหารและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ตรงประเด็นและชัดเจน มีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ให้ความสำคัญและความร่วมมือในกิจกรรมของนักวิเคราะห์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในเชิงลึกและสม่ำเสมอ ไม่เว้นแม้เป็นข่าวร้าย ให้แนวโน้มของธุรกิจ แนวโน้มผลประกอบการและความเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผล ตลอดจนการมีช่องทางในการให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงได้ง่าย โดยมีรายนามผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 

          รางวัล BEST CEO ประจำปี 2564 

          กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารคุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

          กลุ่มทรัพยากรคุณสารัชถ์ รัตนาวะดี บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

          กลุ่มเทคโนโลยี 2 ท่าน ได้แก่ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชนและคุณสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

          กลุ่มธุรกิจการเงิน – คุณปิติ ตัณฑเกษม ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

          กลุ่มบริการคุณญนน์ โภคทรัพย์ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

          กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างคุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ais 720x100

PTG 720x100

 

          รางวัล BEST CFO ประจำปี 2564 

          กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารคุณสุรนาถ กิตติรัตนเดช บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

          กลุ่มทรัพยากรคุณวนิดา บุญภิรักษ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

          กลุ่มเทคโนโลยีคุณธีร์ สีอัมพรโรจน์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

          กลุ่มธุรกิจการเงิน 2 ท่าน ได้แก่ คุณชาตรี จันทรงาม บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชนและคุณมาณพ เสงี่ยมบุตร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

          กลุ่มบริการคุณไท จิราธิวัฒน์ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

          กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมคุณภัทรลดา สง่าแสง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

          กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างคุณปรารถนา แพทย์สมาน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

          รางวัล BEST IR ประจำปี 2564

          กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารคุณวีระ ธิตยางกรุวงศ์ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

          กลุ่มทรัพยากรคุณธนัตถ์ ธำรงศักดิ์สุวิทย์ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

          กลุ่มเทคโนโลยีคุณนัฐิยา พัวพงศกร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

          กลุ่มธุรกิจการเงิน ดร. อดิศวร์ หลายชูไทย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

          กลุ่มบริการคุณธนพร เตชวิวรรธน์ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

          กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2 ท่าน ได้แก่ คุณนพมาศ ปานทอง บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชนและคุณจิตศักดิ์ สุนทรพันธุ์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

          กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างคุณสวรรยา ตรีวิศวเวทย์ บริษัท .การช่าง จำกัด (มหาชน)

          กลุ่มตลาด เอ็ม เอ ไอคุณพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

 

A7594

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!