หมวดหมู่: พาณิชย์

1aเบรกข่าวลือ


พาณิชย์ เบรกข่าวลือ ยันยังไม่อนุญาต 'มาม่า' ขึ้นราคา 1 บาท รับกำลังตรวจต้นทุน

     กรมการค้าภายในเบรกข่าวลือ ‘บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป’ ตรามาม่า จะขึ้นราคา 1 บาท ตั้งแต่ 1 ส.ค.นี้ ยันยังไม่มีการอนุญาต เหตุกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาต้นทุน ยันจะดูแลทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภคให้เกิดความสมดุล

      นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีมีรายงานข่าวจากนายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย ระบุว่าราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรามาม่า จะปรับขึ้นราคา ว่า กรมฯ ยังไม่อนุญาตให้ขึ้นราคา ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า หรือตราอื่น ที่มีการระบุว่าจะปรับขึ้นราคาจำหน่ายปลีกซองละ 1 บาท จากราคาซองละ 6 บาท เป็น 7 บาท โดยบอกว่าจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2565 เพราะต้นทุนการผลิตและต้นทุนค่าขนส่งปรับสูงขึ้น เช่น ราคาแป้งสาลี ราคาน้ำมันปาล์ม และราคาน้ำมันดีเซล เป็นต้น

     ทั้งนี้ กรมฯ ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งการปรับราคาอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายดังกล่าว และกรมฯ ยังคงเข้มงวดต่อมาตรการเชิงนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการให้ดูแลผู้บริโภคอย่างถึงที่สุด

      อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า ที่ผ่านมา มีบริษัทผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายได้มีการยื่นขอปรับขึ้นราคาจำหน่ายปลีกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเข้ามาจริง ซึ่งกรมฯ รับทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ต้นทุนสินค้าที่มีการปรับสูงขึ้นจริง ทั้งในส่วนของราคาวัตถุดิบ และราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าขนส่งโดยตรง และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาราคาโดยการคำนวณต้นทุนอย่างเป็นธรรม ทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ให้เกิดความสมดุล โดยผู้ผลิตต้องอยู่ได้ และสินค้าไม่ขาดแคลน แต่ยังไม่มีการอนุญาตให้ผู้ผลิตรายใดปรับขึ้นราคา

       สำหรับ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นสินค้าควบคุม ที่ต้องขออนุญาตปรับราคาจำหน่ายปลีก หากมีการปรับราคาจำหน่ายปลีกโดยพละการ ถือเป็นการกระทำความผิดกฎหมายและมีโทษตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ยังไม่ให้ขึ้น !! พาณิชย์ ยัน มาม่าไม่ขึ้นราคา มาตรการเข้ม!! ‘ยังไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตรายใดปรับขึ้นราคา’

     จากรายงานข่าวโดยอ้างข้อมูลที่ระบุว่าได้รับการแจ้งอย่างไม่เป็นทางการจากนายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทยว่าจะขี้นราคามาม่านั้น นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผย ยังไม่อนุญาตให้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า ที่ระบุว่าจะปรับขึ้นราคาจำหน่ายปลีกซองละ 1 บาท จากราคาซองละ 6 บาท เป็น 7 บาท โดยอ้างมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2565 เพราะต้นทุนการผลิตและต้นทุนค่าขนส่งปรับสูงขึ้น เช่น ราคาแป้งสาลี ราคาน้ำมันปาล์ม และราคาน้ำมันดีเซล เป็นต้นนั้น

     อธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุว่า อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งการปรับราคาอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายด้วย และกรมการค้าภายใน ยังคงเข้มงวดต่อมาตรการเชิงนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการให้ดูแลผู้บริโภคและประชาชนอย่างถึงที่สุด ที่ผ่านมามีบริษัทผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายได้มีการยื่นขอปรับขึ้นราคาจำหน่ายปลีกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาราคาโดยการคำนวณต้นทุนอย่างเป็นธรรมต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคให้เกิดความสมดุลและยังไม่มีการอนุญาตให้ผู้ผลิตรายใดปรับขึ้นราคา

      โดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องขออนุญาตปรับราคาจำหน่ายปลีก หากมีการปรับราคาจำหน่ายปลีกโดยพละการถือเป็นการกระทำความผิดกฎหมายและมีโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 กรมฯ รับทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ต้นทุนสินค้าที่มีการปรับสูงขึ้นจริง ทั้งในส่วนของราคาวัตถุดิบและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าขนส่งโดยตรง สำหรับเรื่องการพิจารณาอนุญาตให้ปรับราคาสินค้าจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนเป็นรายกรณีไป

      และต้องพิจารณาอย่างรอบคอบสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภคมากนัก โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายก็ต้องสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ สินค้าต้องไม่ขาดแคลน ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะใช้ทั้งมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางบริหารเพื่อดูแลให้ความเป็นธรรมและสมดุลสำหรับทุกฝ่ายต่อไป อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!