หมวดหมู่: พาณิชย์

1AA1A3A 1พิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์


พาณิชย์ แจ้งข่าวดี อินเดียยุติ AD ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากไทย หลังเก็บอากรมา 5 ปี

    กรมการค้าต่างประเทศเผยอินเดียไม่ต่ออายุมาตรการ AD กับสินค้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่ส่งออกจากไทย หลังเก็บอากรในอัตรา 16.91–63.32 เหรียญสหรัฐต่อตัน มา 5 ปี คาดส่งผลดีต่อการส่งออก และสินค้าไทยจะแข่งขันในตลาดอินเดียกับคู่แข่งได้เพิ่มขึ้น

     นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียได้ประกาศยุติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) กับสินค้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากไทย นับเป็นข่าวดีกับผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวที่จะสามารถส่งออกไปยังอินเดียได้โดยไม่ต้องมีภาระชำระค่าอากร AD ในอัตรา 16.91–63.32 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งจะทำให้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกได้เพิ่มขึ้น และสามารถกลับมาแข่งขันในตลาดประเทศอินเดียได้อีกครั้ง เนื่องจากไทยเคยถูกอินเดียใช้มาตรการ AD ในขณะที่ประเทศคู่แข่งอื่นไม่ถูกใช้มาตรการ AD

     ทั้งนี้ กรมฯ ขอแนะนำให้ผู้ส่งออกไทยควบคุมและติดตามราคาส่งออกของตนเองอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขายส่งออกในราคาทุ่มตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้อุตสาหกรรมภายในของอินเดียยื่นคำขอให้เปิดการไต่สวน AD อีกครั้งได้

     สำหรับ สินค้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ถูกใช้เป็นสารกันเสียในอาหาร สารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร น้ำยาล้างแผล น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นผิว รวมถึงการฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ โดยไทยถือเป็นผู้ส่งออกหลักของโลก ซึ่งในปี 2564 ไทยส่งออกเป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากเกาหลีใต้ และบราซิล มีมูลค่าการส่งออกไปทั่วโลก 61.13 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,953.96 ล้านบาท และในช่วง 5 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-พ.ค.) ไทยส่งออกไปทั่วโลกมูลค่า 22.69 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 759.85 ล้านบาท และอินเดียเป็นตลาดส่งออกอันดับ 9 ของไทย มีมูลค่าการส่งออก 437,243 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 14.55 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันอินเดียนำเข้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากไทยเป็นอันดับ 2 รองจากบังกลาเทศ

    กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากที่รัฐบาลอินเดียได้ใช้มาตรการ AD กับสินค้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากไทย ตั้งแต่ปี 2560 เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเรียกเก็บอากร AD ในอัตรา 16.91–63.32 เหรียญสหรัฐต่อตัน และต่อมาเมื่อวันที่ 13 ก.ย.2564 อินเดียได้เปิดทบทวนเพื่อพิจารณาการต่ออายุมาตรการ AD ตามคำขอของอุตสาหกรรมภายในของอินเดีย

      จากนั้นเมื่อวันที่ 16 มี.ค.2565 หน่วยงานไต่สวนของอินเดียได้ออกผลการทบทวน โดยเสนอให้ต่ออายุมาตรการออกไปอีก 5 ปี พร้อมให้เรียกเก็บอากรสินค้าจากไทยในอัตรา 31.59–78 เหรียญสหรัฐต่อตัน และนำเสนอผลการทบทวนดังกล่าวต่อรัฐบาลกลางอินเดีย เพื่อพิจารณาว่าจะต่ออายุมาตรการตามข้อเสนอหรือไม่

       อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2565 กระทรวงการคลังอินเดียได้แจ้งผลการพิจารณาของรัฐบาลกลางว่าตัดสินใจไม่ต่ออายุการใช้มาตรการ AD กับสินค้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากไทย

       ที่ผ่านมา ในการดำเนินการแก้ต่างกรณีที่ไทยถูกไต่สวนมาตรการ AD จากประเทศคู่ค้า กรมการค้าต่างประเทศมีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ส่งออกของไทย ทั้งการติดตามและประสานงานให้ทราบความคืบหน้าต่างๆ อย่างใกล้ชิด

     ตลอดจนการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในกระบวนการไต่สวน เพื่อรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยอย่างเต็มที่ โดยหากผู้ประกอบการต้องการคำแนะนำในเรื่องมาตรการ AD สามารถติดต่อกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า โทรศัพท์ 02-547-5083 หรือสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www.thaitr.go.th

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!