หมวดหมู่: พาณิชย์

1aผ้าไหมปักธงชัย


พาณิชย์ ขึ้นทะเบียน 'ผ้าไหมปักธงชัย' สินค้า GI รายการที่ 9 ของจังหวัดโคราช

    พาณิชย์ ประกาศขึ้นทะเบียน 'ผ้าไหมปักธงชัย' ของดีเมืองโคราช เป็นสินค้า GI รายการที่ 9 ของจังหวัด มั่นใจช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าท้องถิ่น ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย ปีละไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ย้ำจะเดินหน้าคุมเข้มคุณภาพ มาตรฐาน และช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้า GI ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ต่อไป

      นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ้าไหมปักธงชัย โดยเป็นสินค้า GI รายการที่ 9 ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าท้องถิ่น ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่อำเภอปักธงชัยอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าปีละ 40 ล้านบาท และยังจะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตได้เพิ่มขึ้นด้วย

     ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนสินค้า GI ในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งหมด 9 สินค้า ได้แก่ กาแฟดงมะไฟ ไวน์เขาใหญ่ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ กาแฟวังน้ำเขียว เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน มะขามเทศเพชรโนนไทย ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน และผ้าไหมปักธงชัย และอยู่ระหว่างการพิจารณาขึ้นทะเบียน GI เพิ่มอีก 2 สินค้า ได้แก่ ผ้าไหมคึมมะอุบัวลาย และน้อยหน่าปากช่องเขาใหญ่

     สำหรับ คุณภาพและคุณลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของ “ผ้าไหมปักธงชัย” หรือ Pak Thong Chai Thai Silk หรือ Pha Mai Pak Thong Chai เป็นเนื้อผ้าหนาแน่น มีความมันวาว สีคงทน ไม่ตก ผืนผ้าไม่มีตำหนิ โดยเป็นการทอผ้าไหมตามกรรมวิธีที่ประณีตอันเป็นมรดกทางหัตถกรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และผลิตในพื้นที่อำเภอปักธงชัยของจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น

      นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า กรมฯ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน GI ครอบคลุม ทั้ง 77 จังหวัดแล้ว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองสินค้าชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน ไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น และเพื่อให้สินค้า GI เป็นสินค้าคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

      นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ผลักดันให้จังหวัดให้ความสำคัญในการจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า GI รวมทั้งช่วยสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า GI ที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!