หมวดหมู่: พาณิชย์

1aคาฟเอลเชค


พาณิชย์ ชี้เป้าเจาะ 'คาฟเอลเชค' เมืองรองอียิปต์ มีโอกาสสูงทั้งการค้า ลงทุน ท่องเที่ยว

     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ชี้ช่องผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดเมืองคาฟเอลเชค เมืองรองของอียิปต์ หลังทูตพาณิชย์นำทีมไปสำรวจตลาด พบมีโอกาสสูงทั้งการทำการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เผยผู้ประกอบการในเมืองนี้ ยังมีแผนจัดคณะมาเยือนไทยด้วย

       นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้กรมฯ เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมและผลักดันการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศต่าง ๆ ล่าสุดได้รับรายงานจากนายเถลิงศักดิ์ วงศ์สามศร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงไคโร อียิปต์ ถึงผลการจัดกิจกรรมสัมมนาการค้าและการลงทุน ที่ทูตพาณิชย์ได้ร่วมมือกับหอการค้าเมืองคาฟเอลเชคจัดขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการไทยกับเมืองรองที่มีศักยภาพ

      ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากทูตพาณิชย์ว่าผลการจัดงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยได้เข้าพบปะหารือกับเลขาธิการเมืองคาฟเอลเชคเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน และเข้าเยี่ยมชมเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยเมืองคาฟเอลเชคยินดีต้อนรับผู้ประกอบการไทยที่จะเข้ามาลงทุนและขยายโอกาสทางการค้า ทั้งด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงการท่องเที่ยว และสนใจที่จะจัดคณะผู้ประกอบการเดินทางเยือนไทยด้วย

      สำหรับ เมืองคาฟเอลเชค ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงไคโร มีประชากร 4 ล้านคน มีศักยภาพด้านเกษตรกรรมและประมง สามารถผลิตสินค้าประมงคิดเป็นสัดส่วน 40% เพื่อเลี้ยงตลาดภายในประเทศ และยังมีอุตสาหกรรมการผลิตหลายสาขาที่มีศักยภาพ ได้แก่ อาหารแปรรูป แยม/น้ำผลไม้ แหและอวน ก๊าซธรรมชาติ ชิ้นส่วนยานยนต์ เภสัชภัณฑ์ วัตถุดิบอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ฟาร์มปลา รวมถึงตลาดค้าส่งสินค้าประมงที่ใหญ่ที่สุด

     ปัจจุบันสินค้าส่งออกของไทยไปอิยิปต์ ในปี 2565 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 483.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.83% โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ ตามลำดับ

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!