หมวดหมู่: พาณิชย์

1a1Cสินิตย์ เลิศไกร


พาณิชย์ แนะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สมัคร DBD Registered ยืนยันการมีตัวตน หนุนธุรกิจรุ่ง

     พาณิชย์ แนะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างการมีตัวตนจริงบนโลกออนไลน์ ยื่นสมัครขอรับเครื่องหมาย DBD Registered เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจ พร้อมแนะต้องไม่หยุดพัฒนา วางกลยุทธ์การตลาดให้ดี เหตุคู่แข่งมีมากขึ้น ลูกค้ามีทางเลือกเพิ่มขึ้น คอนเทนต์ต้องโดน และต้องใส่ใจทั้งเรื่องการขนส่ง การตอบหรือแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

     นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนผู้ที่กำลังค้าขายออนไลน์อยู่ในขณะนี้ และยังไม่ได้ขอรับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอให้รีบขอ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดแก่ร้านค้า ตัวผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้น เพราะเครื่องหมาย DBD Registered เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความมีตัวตนของผู้ขายบนโลกออนไลน์

     ผู้ซื้อสามารถดูรายละเอียดของผู้ขาย ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่ผู้ขาย และสร้างความมั่นใจในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค เป็นการสร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการตลาดให้ธุรกิจอีกทางหนึ่ง โดยสามารถขอรับเครื่องหมายได้ที่เว็บไซต์ www.trustmarkthai.com

      “ปัจจุบัน การสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ มีองค์ประกอบเกื้อหนุนที่ช่วยให้การซื้อสินค้ามีความสะดวกสบายมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment ผู้ให้บริการขนส่งมีให้เลือกหลากหลาย ผู้ค้าในตลาดมีจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพและราคา ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบและเลือกซื้อสินค้าและบริการจากผู้ขายที่มีคุณสมบัติเหมือนกันแต่ราคาย่อมเยากว่า หรือเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดมากที่สุด แต่ในการค้าขายออนไลน์ การสร้างความมีตัวตนของผู้ขาย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะเป็นใบเบิกทางให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ และเข้ามาซื้อสินค้าและบริการ”

       นายสินิตย์ กล่าวว่า นอกจากการยืนยันการมีตัวตนแล้ว การขายสินค้าออนไลน์ให้ได้ผลกำไรและอยู่ในธุรกิจระยะยาว ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี เนื่องจากปัจจุบันตลาดออนไลน์มีคู่แข่งจำนวนมาก มีช่องทางการขายที่หลากหลายทั้งบนเว็บไซต์เฉพาะ แพลตฟอร์มอี-มาร์เก็ตเพลส หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งทุกช่องทางล้วนมีกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน แต่ก็มีโอกาสที่ลูกค้าจากช่องทางหนึ่งจะไปเปรียบเทียบราคาหรือคุณภาพสินค้ากับอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ได้สินค้าและราคาที่โดนใจมากที่สุด

       รวมถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากผู้ค้า เช่น ความน่าเชื่อถือ บรรจุภัณฑ์ การขนส่งที่รวดเร็ว และการสื่อสารกับลูกค้าแบบทันทีทันใด (Real Time) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค

     นอกจากนี้ การสร้างการรับรู้และการจดจำให้เกิดขึ้นกับสินค้าและธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็น โดยผู้ขายต้องปรับตัว เปลี่ยนวิธีนำเสนอสินค้าให้มีความทันสมัยและสอดรับกับเทรนด์ของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะคอนเทนต์ประกอบการขายสินค้า ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสินค้าออนไลน์เป็นสินค้าที่ไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้ ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าจากสิ่งที่เห็น คอนเทนต์ และรายละเอียดที่ได้รับ

      ดังนั้น ถ้าคอนเทนต์โดนใจ ก็มีโอกาสที่จะขายสินค้าชิ้นนั้นได้ไม่ยาก ขณะเดียวกัน ผู้ขายต้องมีความจริงใจ มีวิธีการขายที่เป็นเอกลักษณ์มีจุดเด่นเฉพาะตัว รักษาความเป็นตัวตนไว้ให้ได้ และต้องไม่หยุดพัฒนารูปแบบการขาย ต้องมีความหลากหลาย

       ขณะเดียวกัน กรณีที่ขายสินค้าไม่ได้ ต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุ เช่น สินค้าเป็นที่ต้องการหรือโดนใจผู้บริโภคหรือไม่ ราคาเป็นอย่างไร ช่องทางการจำหน่ายมีความหลากหลายครอบคลุมกลุ่มลูกค้าและพื้นที่พอเพียงหรือไม่ ตลอดจนรูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับสินค้าหรือการค้าออนไลน์หรือไม่ กล่าวคือ ต้องสวยงามและสามารถส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัยไม่ชำรุดเสียหาย การบริการทั้งก่อนและหลังการขายก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน การตอบข้อสงสัยหรืออธิบายรายละเอียดสินค้าอย่างฉับไว จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การค้าออนไลน์ประสบความสำเร็จ

      “การปรับตัวให้ทันสถานการณ์และทันกระแสนิยม เป็นอีกปัจจัยที่พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ ควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์จะมีความรวดเร็ว และเกิดเป็นกระแสขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น การติดตามข่าวสารและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวให้ทันแฟชั่น ทันคู่แข่ง ทันตลาด การนำเสนอสินค้าให้มีความหลากหลาย ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้ได้เปรียบคู่แข่งขันในตลาด”นายสินิตย์กล่าว

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!