หมวดหมู่: พาณิชย์


พาณิชย์ นำผู้เชี่ยวชาญติวเข้มผู้ประกอบการ-เกษตรกร ดัน’กล้วยหอมไทย’เจาะตลาดญี่ปุ่น

   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดทำโครงการดัน’กล้วยหอมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมไทย’ สู่ตลาดญี่ปุ่น นำผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ภาคเหนือ นำร่องคัดผู้ประกอบการ เกษตรกร ที่มีความพร้อม 10 ราย ก่อนติวเข้มเชิงลึก พัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด ก่อนจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจช่วงเดือนก.ย. มั่นใจดันส่งออกได้เพิ่มขึ้นแน่   

     นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการขยายตลาดสินค้ากล้วยหอมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมไทยเพื่อขยายตลาดส่งออกสู่ตลาดเมืองรองในญี่ปุ่น ปี 2565 เป็นปีแรก ตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้เร่งขยายตลาดเมืองรองที่มีศักยภาพ

       โดยเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2565 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกกล้วยหอมและการพัฒนาสินค้าแปรรูปจากกล้วยหอมให้ตรงตามความต้องการของตลาดญี่ปุ่น มี Mr.Nobuo SHIRAHAMA ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการตลาดและการนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมสู่ประเทศญี่ปุ่น

        และคุณพิมใจ มัตซึโมโตะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ และผู้นำเข้าสินค้าไทยมามากกว่า 30 ปี มาบรรยายให้ผู้ประกอบการไทยกว่า 90 ราย จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก และจากนั้นจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมประมาณ 10 ราย นำร่องจากเขตพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการ

      ทั้งนี้ จากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะลงพื้นที่ไปยังสถานประกอบการ โรงงาน แปลงเพาะปลูก เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด เช่น การแปรรูปกล้วยหอมให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาดญี่ปุ่น คุณภาพและมาตรฐานสินค้า ขนาดและปริมาณที่เหมาะสมกับตลาดญี่ปุ่น และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

     พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งราคาสินค้า และกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อเจาะตลาดญี่ปุ่นเป็นรายบริษัท รายเกษตรกร และหลังจากดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกแล้ว จะมีการจัดกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้นำเข้าญี่ปุ่นภายในเดือนก.ย.2565 โดยมั่นใจว่า จะช่วยขยายตลาดกล้วยหอมและผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้น

      สำหรับ การจัดทำโครงการดังกล่าว เนื่องจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว (สคต.โตเกียว) ได้เห็นถึงศักยภาพในการส่งออกสินค้ากล้วยหอมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น โดยประชากรชาวญี่ปุ่นนิยมบริโภคกล้วยหอมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมเป็นอย่างมาก และมีความต้องการนำเข้ากล้วยจากต่างประเทศประมาณปีละ 1 ล้านตัน

      โดยไทยได้โควตาส่งออกกล้วยหอมไปญี่ปุ่นปีละ 8,000 ตัน ภาษี 0% แต่ปัจจุบันไทยส่งออกกล้วยหอมได้เพียงปีละประมาณ 2,000–3,000 ตัน เนื่องจากคุณภาพกล้วยหอมไทยยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่น และญี่ปุ่นยังมีความต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมเพิ่มขึ้นทุกปีด้วย

       ปัจจุบันการส่งออกสินค้าผลไม้ ในช่วง 5 เดือนปี 2565 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 86,222.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.19% ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเลเซีย สหรัฐฯ และเวียดนาม โดยญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญลำดับที่ 8 มีมูลค่ารวม 390.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.33%

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!