หมวดหมู่: พาณิชย์

1a 1Pตรวจห้าง


พาณิชย์ตรวจห้าง ร้านค้าปลีก-ส่ง ตลาดสด รวม 4,635 แห่ง พบสินค้ามีเพียงพอ

     พาณิชย์เผยผลตรวจห้าง ร้านค้าปลีก-ส่ง ตลาดสด ตามนโยบาย'จุรินทร์'ล่าสุดทำยอดรวม 4,635 แห่ง พบสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ พร้อมเอาผิดผู้ฉวยโอกาสเครื่องชั่งตวงวัด รวม 68 คดี ส่วนการตรวจสอบราคาน้ำมันปาล์มขวด พบเริ่มปรับตัวลดลงตามต้นทุนแล้ว 

      นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมียอดการตรวจสอบตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ของวันที่ 12 ก.ค.2565 จำนวน 299 แห่ง แยกเป็นห้างสรรพสินค้า 105 แห่ง ร้านค้าปลีก-ส่ง 129 แห่ง และตลาดสด 65 แห่ง พบสินค้ามีเพียงกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ และมียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.-12 ก.ค.2565 รวมตรวจสอบทั้งสิ้น 4,635 แห่ง แยกเป็นห้างสรรพสินค้า 1,613 แห่ง ร้านค้าปลีก-ส่ง 2,139 แห่ง และตลาดสด 883 แห่ง ซึ่งภาพรวมสินค้ามีเพียงพอกับความต้องการในแต่ละพื้นที่เช่นเดียวกัน

      ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการป้องปรามการกระทำความผิด ได้มีการดำเนินคดีชั่งตวงวัดในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (20 มิ.ย-7 ก.ค.2565) จำนวนรวม 68 คดี โดยเป็นคดีที่ดำเนินการเปรียบเทียบปรับรวม 54 คดี ประกอบด้วยคดีที่เกี่ยวกับ 1.มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง 5 คดี 2.เครื่องชั่ง 44 คดี 3.สินค้าหีบห่อ 5 คดี และคดีที่ส่งพนักงานสอบสวน 5 คดี คือ เครื่องชั่ง 4 คดี และสินค้าหีบห่อ 1 คดี และคดีผูกบัตรห้ามใช้ 9 ราย ซึ่งเป็นเครื่องชั่งทั้ง 9 ราย

     ขณะเดียวกัน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยังได้ทำการติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันปาล์มขวด หลังจากที่นายจุรินทร์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในทำการหารือกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และห้างสรรพสินค้า เพื่อติดตามและกำกับราคาจำหน่ายให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวลดลงด้วย ซึ่งพบว่า ราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มขวด เริ่มปรับตัวลดลงแล้ว

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!