หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1AGSB7


ออมสิน ประชุมบอร์ดสัญจร กำหนดกรอบทิศทางปี 2566 - 2570

       นายประภาศ คงเอียด ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ธนาคารออมสิน เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน ปี 2566 - 2570 โดยมีนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนกระทรวงการคลัง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เข้าร่วมการประชุม ในโอกาสนี้ ได้มอบทุนประเดิม Success Case แก่โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน และรับฟังรายงานความคืบหน้าของโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!