หมวดหมู่: DES
นักเศรษฐศาสตร์ชี้ประเทศไทยต้องสร้าง “อธิปไตยทางเทคโนโลยี” เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ
 วิเคราะห์การควบรวมกิจการทรูดีแทคนำทางสู่การเป็นบริษัทโทรคมนาคมไทยที่แข็งแกร่ง 
  ชี้ดัชนี HHI วัดการกระจุกตัว บางประเทศ HHI สูง แต่ราคาต่ำ ผู้บริโภคไทยมี กสทช.และกขค.กำกับดูแล 05ec903567950f63a6809f5c6c041927
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง เปิดเผยถึงมุมมองต่อกรณีการควบรวมทรูดีแทคในประเทศไทยว่า การควบรวมกิจการระหว่างบริษัทโทรคมนาคมไทยคือทรูและดีแทค กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ จะส่งผลให้เกิดบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศที่มีความแข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยีคมนาคม ซึ่งเป็นประโยชน์สร้างอำนาจอธิปไตยทางด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้เพราะโทรคมนาคมคือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ ซึ่งมีผลการการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะในยุคปฏิวัติอุตสากรรม 4.0 ซึ่งจำเป็นที่ต้องมีบริษัทไทยที่เป็น Tech Company ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะช่วยให้เกิดการแข่งขันได้ ส่วนประเด็นเรื่องดัชนี HHI ที่วัดการกระจุกตัวนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่า HHI สูงจะส่งผลต่อราคาค่าบริการ ทั้งนี้เพราะในหลายประเทศ HHI สูงแต่ค่าบริการต่ำ เช่น จีน เป็นต้น  อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้สำหรับประเทศไทยเรามีหน่วยกำกับดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เป็นกลไกสำคัญในการควบคุมดูแลราคาค่าบริการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อน
ทั้งนี้ ในส่วนตัวมองว่าการผูกขาดไม่ใช่การพิจารณาจากจำนวนผู้ประกอบการเท่านั้น เนื่องจากในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนั้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ต้องลงทุนสูงจึงมีผู้ประกอบการน้อยราย  แต่สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาคือเรื่องการบิดเบือนตลาดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ทั้งนี้เพราะดัชนี HHI การกระจุกตัวไม่ใช่การมีอำนาจเหนือตลาด
“การควบรวมกิจการในตัวของมันเองนั้น ไม่ใช่ไม่ดี สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการ Synergy หรือการผนึกกำลัง จะทำให้เกิด Economies of scale หรือ การประหยัดจากขนาด  ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ และบริการที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการขยายโครงข่าย 5G รวมทั้งอาจนำไปสู่การปรับลดราคาค่าบริการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังสนับสนุน New S-Curve หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง ธุรกิจ SMEs  และกลุ่ม  Start Up ด้วย” รศ.ดร.สมชาย กล่าว
“ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการควบรวมระหว่างทรูและดีแทค จึงต้องรอบคอบและมองให้รอบด้านทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และทางการเมืองระหว่างประเทศ ว่าหากเกิด Tech Company สัญชาติไทยที่เข้มแข็ง ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง และในส่วนของความกังวลเรื่องค่าบริการว่าอาจสูงขึ้นหากเกิดการควบรวมนั้น เรามีกลไกของภาครัฐทั้งจากกระทรวงพาณิชย์ และกสทช.ที่ควบคุมเพดานราคาไม่ให้ส่งผลกระทบถึงผู้บริโภค”

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!