หมวดหมู่: DES

6531 TrueTouch


ทรู ทัช ยกระดับศักยภาพองค์กร เสริมความเชื่อมั่น รักษาความมั่นคงข้อมูลลูกค้า
ด้วยมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ของประเทศอังกฤษ

ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง

          บริษัท ทรู ทัช จำกัด ผู้นำความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ประเทศอังกฤษ หรือ Information Security Management System (ISMS) จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) เป็นผู้มอบ อันสะท้อนถึงการบริหารความมั่นคงของข้อมูล ซึ่งเน้นความสำคัญที่ระบบการบริหารจัดการ” (Management System) ที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีข้อกำหนดต่างๆ ที่องค์กรพึงปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงของข้อมูล เพื่อปกป้องข้อมูล กระบวนการทางธุรกิจ และทรัพย์สินด้านสารสนเทศที่สำคัญให้พ้นจากภัยคุกคาม และความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ รวมถึงมีการจัดทำแผนรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความสูญเสีย และคงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

          นายบุคลากร ใจดี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ISO/IEC 27001:2013 เป็นมาตรฐานระดับสากล ในเรื่องความปลอดภัยทางข้อมูล ซึ่งการมอบใบรับรองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรที่ผ่านการตรวจประเมิน มีกระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมไปถึงสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย โดย BSI ขอแสดงความยินดีแก่ความสำเร็จของ บริษัท ทรู ทัช จำกัด อันพิสูจน์ให้เห็นศักยภาพความน่าเชื่อถือของด้านการบริหารจัดการข้อมูลทั้งในส่วนบุคคล และข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า สามารถยกระดับความเชื่อมั่น ให้กับพาร์ทเนอร์ ทุกองค์กรกลุ่มธุรกิจ” 

          นางสุภาวดี ตระกูลบุญ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ทัช จำกัดกล่าวว่า การได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ ทรู ทัช ผู้นำโซลูชันการให้บริการลูกค้า ครบวงจรภายใต้กลุ่มทรู ที่มีความเชี่ยวชาญมากประสบการณ์มายาวนานกว่า 20 ปี ได้มาตรฐานระดับสากล และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการที่ครอบคลุมในทุกมิติโดยเฉพาะระบบความปลอดภัยของข้อมูล และการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านขยายฐานลูกค้าไปสู่หลากหลายธุรกิจ และยกระดับศักยภาพองค์กร มีมาตรฐานสูงในระดับสากลยิ่งขึ้น และมีความพร้อมในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี บุคลากรกระบวนการทำงาน มีการสร้างสรรค์และออกแบบบริการที่เหมาะสมเฉพาะกับลูกค้าแต่ละรายโดยเน้นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างมาก การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบงานต่างๆ เป็นไปอย่างรัดกุม ยิ่งไปกว่านั้น การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มทรู มาผนวกเข้ากับการให้บริการ จะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็ว อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย

 

A6531

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!