หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม2


พาณิชย์ เคาะจ่ายส่วนต่าง งวด 15 'ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่' รับเงินสูงสุด

      พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2564/65 งวดที่ 15 ชดเชย 5 ชนิดเหมือนเดิม แต่จ่ายส่วนต่างลดลง หลังราคาข้าวขยับขึ้นต่อเนื่อง เผย ‘ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่’ได้รับชดเชยสูงสุด ตามด้วย’ข้าวเปลือกเจ้า’

      นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 21 ม.ค.2565 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 15 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 14-20 ม.ค.2565 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว แต่การจ่ายส่วนต่างน้อยลงจากงวดก่อน หลังราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

QIC 720x100

      สำหรับ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 15 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,808.19 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,191.81 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 11,032.64 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,967.32 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 10,208.08 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 791.92 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,438.30 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,561.70 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 10,539.06 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,460.94 บาท

       โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 15 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 44,685.34 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 47,477.12 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 19,798 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 46,851 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 23,375.04 บาท

      ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2

sme 720x100

      โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

 

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100

BANPU 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!